Oranje: 11 individuele talenten leiden niet tot gewenste teamprestaties

Interessante analogie toegespitst op processen van individueel talent en ontwikkeling in relatie tot team prestaties, zondermeer van toepassing binnen afdelingen en organisaties. Immers gaat het niet alleen om het individu en diens talent als zodanig maar ook diens functioneren in de groep en de samenwerking als zodanig.

Als bij voetbal en andere teamsporten gaat het om essentiele zaken als voorbereiding, beschikbare talenten, het ontwikkel potentieel , de samenhang en de omstandigheden. Bij coachingstrajecten en trainingen handelt Adsom vanuit deze inzichten .

O.a. de methodiek van de Belbin test en individuele ontwikkel assessments en programma’s. Door oefening, analyse en herhaalde trainingen oefening woordt werkgedrag ontwikkeld van het individu in relatie tot diens omgeving, het team. Het assessment is incl. een 360 graden feedback.De Belbintest geeft het individu een goed beeld van diens functioneren, de rol, de sterke- en ontwikkel punten in relatie tot het team . En viceversa. Door de Belbintest te doen kan men achterhalen welke kwaliteiten,rollen en karakters in de groep aanwezig zijn en wat een goede/gewenste karakter aanvulling zou zijn voor de groep of team in relatie tot het individu.

Vanuit de effectiviteitsformule worden vervolgens diverse aspecten aan de orde gesteld die bepalend zijn voor het behalen van beoogde resultaat, individueel en als team. Via reflexie en intervisie, via training en oefening worden teamspelers meer dan fit voor het aangaan van de uitdagingen die externe omstandigheden met zich brengen.

UA-39505741-1