NIEUWE BAAN, PASSENDE SKILLS.

Corona schudt de economische recessie tot op haar grondvesten met als gevolg dat bedrijven gedwongen worden hun organisatie aan te passen. Corona raakt de banenmotor in het hart. In totaal dreigt een kwart van de beroepsbevolking van Nederland  aan de zijlijn te belanden.

Eerder werd al voorzien dat door digitalisering en automatisering  meer dan 1 miljoen banen  overbodig kunnen worden. Niet functioneel personeel komt  dan op straat zonder perspectief  omdat weinig in wendbaarheid en scholing is geïnvesteerd.

In de vitale sectoren wordt er evenwel gevochten om talent zoals  IT en bedrijven die zich bezig houden met ‘vernieuwing ‘ van de economie. Hoe om te gaan met deze nieuwe werkelijkheid ?

RESKILLING

Om mensen van baan naar baan te ondersteunen, is een moderne kijk op omscholing nodig.  Het gaat niet om bijscholing en zij-instroom  maar om een nieuwe match van mens en baan op basis van onderliggende kwaliteiten van menselijk talent. Tegenover krimpsectoren staan groei-sectoren zoals gezondheidszorg, openbaar bestuur, industrie, koeriersdiensten, etc.

Adsom scant systematisch de reeds aanwezige didactische, verzorgende en/of technologische competenties met behulp van al-tools en digitale assessments. De uitkomsten zijn interessant en goed bruikbaar.

Slimme algoritmes die hierbij worden gebruikt zijn ‘blind’ voor menselijke aannames. Deze aannames kunnen ten onrechte een match voor de oplossing  in de weg staan.  

De gebruikelijke kijk op CV’s en waarderen kan in de visie van Adsom worden verruimd. Morgen kunnen scoren is belangrijker dan resultaten van gisteren en we moeten met getoonde competenties aan de slag. Mensen kunnen vaak  meer dan op hun CV staat. Daarom zal een “skills paspoort” van bewezen competenties  benut kunnen worden bij het oppakken van  een nieuwe baan.

STUWMEER

Deze aanpak helpt als we over de  korte termijn en muren van verstarring heen willen kijken. Zo niet, dan ontstaat er een stuwmeer van werklozen die straks geen kant op  kunnen terwijl er een ‘war for talent’ woedt in sectoren waar wel vacatures zijn. Meer weten over maatwerk ondersteuning? Neem vrijblijvend contact op.

UA-39505741-1