Het nieuwe werken 2.0, het betere werken.

Het nieuwe werken (HNW of Werken 2.0) kan omschreven worden als het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën.Dit vereist echter de juiste infrastructuur, training, attitude en gedrag.

Zo geeft bijvoorbeeld HNW  de medewerker de mogelijkheid om op andere plekken (bijv. thuis of onderweg) te werken dan op het traditionele kantoor. Voor de werkgever betekent dit dat er minder werkplekken nodig zijn waardoor HNW voor de werkgever besparingen oplevert.

Om vaardigheden in te zetten, moet je ze wel eerst hebben. Laat je je sturen of stuur je jezelf op output. Een proactieve werkhouding en proactieve werkgewoonten, optimaal gebruik maken van tijd en ruimte, digitaal werken en clean deskwerken. Dat alles bij elkaar maakt dat je slimmer en effectiever werkt.

Voor HNW dienen er aan minimaal 3 randvoorwaarden voldaan te worden:

Kantooromgeving

Diverse bedrijven hebben hun kantoren inmiddels ingericht conform HNW. Eigenschappen van dit soort kantoren zijn o.a. het gebruik van diverse soorten werkplekken. Zo zijn er concentratiewerkplekken, teamwerkplekken en loungeplekken terug te vinden. De medewerkers komen op kantoor om elkaar te ontmoeten en bij te praten en zijn niet per definitie gericht op het aanwezig zijn van 9 tot 5. Binnen het werkplekconcept van deze kantoren is dan ook rekening gehouden met het feit dat medewerkers elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Dit wordt vaak gestimuleerd door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een koffiecorner en andere ontspanningsruimtes. Zoals gezegd wordt de feitelijke huisvesting ondersteund met moderne IT-oplossingen.

Generatie Y

De komende 10 jaar gaan in Europa naar schatting zo’n 40 miljoen mensen met pensioen. Het werk wat zij doen en de kennis die zij hebben zal moeten worden overgenomen. Voor bedrijven is het dus belangrijk om de nieuwe generatie die de komende jaren de arbeidsmarkt bestormt (de zogenaamde generatie Y) binnen te halen. Deze generatie is echter opgegroeid met Internet, smartphones en mobiel werken en bedient zich van allerlei sociale netwerken om met elkaar en de rest van de wereld in contact te blijven. Ze verwachten dat ze deze technologie ook tegen zullen komen in hun werk. Een organisatie die dus is ingericht met moderne technologie heeft een grotere aantrekkingskracht op jongeren dan bedrijven die nog op de conventionele manier werken.

Juiste attitude en gedrag

Om HNW te laten slagen binnen een organisatie is het erg belangrijk om goed aandacht te besteden aan de medewerkers die er werken. Daarbij gaat het o.a. persoonlijke effectiviteit en zelfsturing en zelf organisatie. Uiteindelijk moeten zij de omslag maken naar een nieuwe manier van werken. Geavanceerde IT-oplossingen of mooie nieuwe meubels kunnen daar een deel in bijdrage maar het is de mindset van de medewerker die moet veranderen. Iemand die 25 jaar lang gewend is om van 8 tot 5 te werken, zal moeten wennen aan de vrijheid die hij of zij ineens krijgt. Wat bijvoorbeeld kan gebeuren is dat medewerker compensatiegedrag gaat vertonen. Doordat de medewerker vaker thuis werkt en het werk meer combineert met priveleven kan een schuldgevoel ontstaan waardoor de medewerker bijvoorbeeld ’s avonds thuis langer doorwerkt. Uitgebreide informatiesessies en goede communicatie in de aanloop naar HNW kan de medewerker helpen in de verandering van de mindset.

UA-39505741-1