Groei zonder stress

Nu de economie ondanks de pandemie blijft aantrekken, er overal personeelstekort heerst, loopt de werkdruk in veel bedrijven verder op. Vooral MKB-ondernemers lopen risico op overbelasting en burn-out. Het maakt onze overpeinzingen bij het loslaten van het jaar dat was en wat gaat komen  boeiend en complex.

DIGITALE TRANSFORMATIE.                                                               

Bestuurders en managers hebben robotisering, internet of things, virtual reality, artificiële intelligentie hoog op agenda. Het komend jaar zullen er sneller en beter diagnoses worden gesteld. Te hopen is dat beter diagnoses kunnen stellen tot meer menselijkheid in de zorg leidt. En zien we de ontwikkeling van scenarioplanning om te zoeken naar de best denkbare voorspelling van harte tegemoet om onaangename verrassingen te voorkomen.

ROLMODELLEN.                                                                                                                                                 Op het vlak van start-ups stelden we eerder vast dat er genoeg  enthousiaste ondernemers met innovatieve ideeën rondlopen maar vervolgens achterblijven bij het opschalen om op die manier ook de bedrijfs- continuïteit voor lange termijn waarborgen. Ook voor ons land is het heel belangrijk dat start-ups doorgroeien  naar volwaardige en robuuste  bedrijven want dan lever je pas echt een bijdrage aan onze economie en werkgelegenheid.

MAX.                                                                                                                                 

Hij laat zien hoe je kunt presteren als de hoogste eer op het spel staat en onder druk nauwelijks fouten maakt. Hij valt op door zijn  assertieve soms ronduit wat agressieve gedrag. Tomeloze ambitie en teamwork hebben is voorwaarde gebleken om geluk op het juiste moment  aan je zijde te krijgen.

Er is ook een onbuigzame wil voor nodig om er compromisloos voor te willen gaan. Je positie verdedigen en geen middel schuwen. Bovenal is er een eigenschap die alle succesvolle ondernemers delen: als het er echt om gaat kun je boven jezelf uitstijgen.

BLIKVERRUIMING.                                                                                                        

Het leren, ontwikkelen en experimenteren met small winnings  gaat natuurlijk door. Dat raakt zowel mens als  bedrijf. Daarom willen wij onze inzichten, expertise en ervaring  alvast weer doortrekken naar het nieuwe jaar en met u delen want je kunt  niets  alleen maar kunnen  we samen wel doelen bereiken als je het doel dat je nastreeft goed kunt formuleren, over de goede motivatie beschikt en de juiste vaardigheden hebt ontwikkeld.

Wij danken onze clientèle en opdrachtgevers voor het gegeven vertrouwen en fijne samenwerking en wensen u allen prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2022!

UA-39505741-1