FUTURE OF WORK

Als de ramspoed Corona door de ellende in Oekraine nog wordt overtroffen, dan maak je kans om je veerkracht te verliezen en onvoldoende te werken aan oplossingen op het niveau van je invloed. Relevant blijven dus als bestuurder en manager om te doen wat er van je wordt verwacht : werken aan je koersplan 2022 en focus houden.

PERSONEEL 

Diversiteit, gelijkheid en inclusie kunnen organisaties aantrekkelijker maken in de actuele schaarse arbeidsmarkt. Waar oude overtuigingen afbrokkelen komt er ruimte voor nieuw beleid. Het is tijd voor het kritisch  evalueren van de staande HR-koers  want ‘apres-corona‘ met aandacht voor hybride werken moet nader worden uitgewerkt en raakt alle bedrijvigheid.

STRATEGISCHE HERPOSITIONERING                                 

Als ondanks interne scholing en verhoogde personele binding de groei afvlakt  dreigt stagnering van  de ontwikkeling en is alleen focus op beheersing van kosten op termijn volstrekt onvoldoende om positie in het marktsegment te behouden. Wie bij de groeitrend van het marktsegment  achterblijft   zal mogelijk ook een nieuwe strategische positie willen overwegen door te investeren, stappen te zetten  in nieuwe vormen van samenwerking en/of uitbesteden. Actuele politiek-economische gebeurtenissen werken dat in de hand. Orderposities in de bouw en industrie vormen een stimulans.

DIGITALE TRANSFORMATIE                                                                                       

Organisaties overschatten over het algemeen nog hun digitale versnelling en stellen investeringen uit. Maar als organisaties nu onvoldoende digitaal versnellen vermindert hun wendbaarheid en kan men niet echt inspelen op veranderingen. Veranderingen kunnen verrassen maar moet je er wel klaar voor zijn  als het werk jouw kant op komt. Investeren in concrete thema’s die aansluiten bij de strategische doelen  van het marktsegment van je bedrijf vragen nu om visie en durf  van alle beleidsmakers

Een succesvol leider moet technologie begrijpen zei  Nancy McKinstry,  CEO van Wolters Kluwer recentelijk in haar ‘economie-lezing ’ over de rol van technologie en diversiteit. 90% inkomsten komen daar al uit ‘digitaal’ en ze blijven digitaal gebruiken om te transformeren in the Future of work.

Reflectie en intervisie m.b.t. het koersplan 2022, organisatie ontwikkeling en wendbaarheid? Maak dan nu een afspraak voor (her)orientatie.

UA-39505741-1