Interim management

Veranderende omgevingsfactoren met nieuwe kansen en bedreigingen versterken de behoefte van organisaties aan tijdelijke ondersteuning van interim professionals en managers op alle niveaus.  Adsom voorziet voor alle disciplines in  tijdelijke externe management ondersteuning, strategisch en operationeel.

UA-39505741-1