Bedrijfscultuur in tijden van krimp, authenticiteit en leiderschap

Bedroevend en onaanvaardbaar toch weer dat periodiek overzicht van een groeiend aantal bedrijven in faillissement. Is ondernemen dan eigenlijk iets geworden dat alleen lukt als de economie mee zit?

Managers ontsporen!?

 

Welke manager komt met een passend antwoord op dat sombere economische drama waarvoor veel organisaties zich zien gesteld ?  Het voelt als een veelkoppig monster dat het bestaan bedreigt. Het komt veelal van buitenaf maar er zijn ook onvoldoende persoonlijke kwaliteiten in het spel waardoor change of management nog niet goed uit de verf komt!

Gelukkig is er de keerzijde, zichtbaar in een toename van vacatures en dat inzicht geeft in de vraag naar potentiële managers. Interessant gegeven vormen vacatures die op het MKB niveau met voorkeur worden opgevuld met kandidaten die passen bij de heersende bedrijfs-cultuur en mentaliteit. Graag staan we hierbij stil.

De vraag die rijst is of dat niet juist de cultuur is die al veel bedrijven naar de rand van de afgrond hebben gevoerd. Helaas zijn daar nogal wat aanwijzingen voor. De motivatie om de job te willen weegt daarbij net iets minder zwaar dan het diploma en de ervaring. In het grootbedrijf wordt evenwel opvallend genoeg  meer op motivatie gelet en in mindere mate op de match met de bedrijfscultuur. Hoe moet je als kandidaat je hierop voorbereiden ?

Selectiecriteria

Selectiecriteria zullen u als werkzoekende interesseren als u uw best doet om indruk te maken. Regelmatig word er gesproken over authenticiteit- het ultieme jezelf gevoel in relatie tot onderscheidend succesvol gedrag. Evenwel komt dit  vrijwel alleen voor in het gezelschap van anderen, in sociaal gemakkelijke situaties dus.

Desgevraagd valt te ontdekken dat ook mensen die vaak van zichzelf vinden dat ze authentiek zijn in het geheel niet vaker dan anderen een concreet gevoel van authenticiteit  beleven.

In de literatuur wordt authenticiteit meestal gezien als een overeenstemming van gedrag met de eigen opvattingen van het eigen zelf en blijkt die echtheid vooral op te bloeien tijdens gezellig samen zijn.

Tegenover authenticiteit staat dan onechtheid. Gevoelens van onechtheid komen dan ook vrijwel altijd voor in sociale situaties vooral in onbekende, angstige omstandigheden zoals tijdens een sollicitatie-, een functionerings- of  een  eenzijdig beoordelingsgesprek.

Functionele dominantie.

Kandidaten die niet de fuik willen inzwemmen met “bedrijfscultuur “ en  “authenticiteit” kunnen hun voordeel halen uit de recentelijk succesvol afgesloten Europese voetbal kampioenschap tussen de beide Duitse elftallen met het z.g.” dominant voetbal”.

Hier kan een verband worden gelegd met de huidige economische  malaise.

Interessant is het standpunt van Netzer over Cruijff  omdat deze het begrip “ dominantie “ in het voetbal introduceerde. Dus niet bij balverlies achteruit lopen, maar druk zetten op de bal en daarbij de linies dicht op elkaar houden. Een hoge balcirculatie op basis van gedisciplineerd positiespel.

Veel oefenen

Functionele dominantie vraagt veel oefening, doorgaan waar anderen afhaken. Maar dan heb je ook wat. Effectief zijn in moeilijke tijden vraagt offers,  stelt hoge eisen aan kandidaten  en dat lukt lang niet iedereen.

Job Cohen oordeelde zelf niet effectief te zijn, gooide al vroeg de handdoek in de ring en moest Diederik Samson in de politieke arena het stemverlies ophalen. Zo moest Floris Deckers van Van Lanschot bankiers  het veld ruimen na een recordverlies van 155 miljoen euro en moet Karl Guha de  pretentieuze bank met private banking weer volume en aanzien geven. Voor reflectie kun je maar beter vroeg aan de slag. Introspectie gaat vooraf aan “dominantie “.

Tijd voor een pitstop

Het is tijd  om plaats maken voor een pitstop. Een moment te kiezen om opnieuw scherp te krijgen waar het je om gaat. Een energetische APK als check of je de juiste aanpak in het vizier hebt. Het beste uit jezelf te halen, bij het solliciteren, het uitzetten van nieuw beleid en bij het uitoefen van succesvol leiderschap.

Meer weten? Maak tijd voor een informatief gesprek met ons bureau.

Tags:

UA-39505741-1