Archive | Blog

DE KRACHT VAN GRIJS

Wat kunnen we op werkgebied verwachten nu het eerste half jaar al een stempel op de arbeidsmarkt zet? Drie grote trends : Vergrijzing zorgt voor toename van merkbare krapte. Tegemoetkomen aan wensen  zoals flexibiliteit, thuiswerken, ontwikkelingsmogelijkheden. Automatisering, robotisering en ICT zullen verder toenemen. Jonge mensen, geboren na 1980 krijgen het voor het zeggen. Zij domineren de […]

Leave a comment Continue Reading →

BREIN ALS BASIS

Nooit eerder gaf de wereld zoveel geld uit aan wapens om te vernietigen. Door de toename van het aantal conflicten is de stijging van wereldwijde uitgaven nu het grootst in 25 jaar. Hoe kunnen we omgaan met deze persistente vraagstukken die het hart raken van onze samenleving, bedrijven en instellingen en die nu vaak blijven […]

Leave a comment Continue Reading →

Stigmatisering

Oudere collega’s worden in werksituaties met regelmaat nog gezien als minder gemotiveerd en minder bereid tot verandering. Ben je aan de slag als vijftiger, dan krijg je al gauw te maken met vormen van buitensluiten en flauwe grappen, zo stelden onderzoekers van University  Maastricht vast. Wat te denken van het structureel weigeren van promotie aan ouderen. […]

Leave a comment Continue Reading →

SCHERP OP KOERS

Wie wil bijdragen aan goed beleid  komt met nieuwe perspectieven naar de vergader- en bestuurstafels. Daarbij  is een ontvankelijke instelling en oordeelsvrij luisteren, onmisbaar. Goed leiderschap veronderstelt zelfkennis en de moed ruimte te geven aan afwijkende meningen. Wie daarbij goed kan omgaan met de dynamiek van verandering, met onzekerheden, de complexiteit van dingen en gebrek aan duidelijkheid, is […]

Leave a comment Continue Reading →

PERSPECTIEF 2024

Als er in de organisatie problemen zijn, wil dat vaak zeggen dat men niet effectief is. Het nieuwe jaar vormt dan met regelmaat een prikkel voor een herbezinning op beleid en uitvoering. Wanneer doe je het als bestuurder of manager eigenlijk goed?  Vanuit de architectuur kent men het begrip : ‘ Form follows function’, zoals  […]

Leave a comment Continue Reading →

ZORGINNOVATIE

Dat onze mentale fitheid minstens zo belangrijk is als onze fysieke conditie zal door niemand worden betwist maar uit recentelijke cijfers van TNO blijkt wel dat een op de tien werknemers in de publieke sector burn out klachten heeft. Vitale mensen zijn veerkrachtig. Werkgevers worden zich dat steeds meer bewust. Maar burn out klachten vormen […]

Leave a comment Continue Reading →

LESSEN IN LEIDERSCHAP

Het bedrijf krijgt een nieuwe directeur. Op zoek naar  een andere bewoner van de directiekamer kan kennis uit het verleden de nieuweling helpen. Welke lessen vallen er te trekken ? Zijn er overeenkomsten  van een MKB  bedrijf met Het Torentje ? Uit recentelijk onderzoek van Adsom over leiderschap vallen een aantal vereiste competenties op die wij […]

Leave a comment Continue Reading →

VALLEN EN OPSTAAN

Nog geen 500 dagen geleden leek het “game over” voor de Nederlandse concurrentie toen een ongenaakbaar Ajax de landstitel nog maar eens wist voort te zetten. De alleenheerschappij leek onomkeerbaar. Met verbazing en ongeloof volgt de vrije val. In de zoektocht naar verklaringen over de aftakeling werd zichtbaar hoe broos het fundament onder de successen […]

Leave a comment Continue Reading →

PLANNING & CONTROL

Met de verkiezingen in aantocht verandert het politieke debat tot een gevecht tegen armoede en ongelijkheid terwijl de door de coronacrisis uitgestelde belastingschuld  omzet- en loonbelasting hele bedrijfstakken in zwaar weer doet belanden. Overheid en bedrijven hebben de taak om talrijke doelen te behalen. De verwachtingen zijn gespannen omdat alles ook  slimmer en efficiënter moet. […]

Leave a comment Continue Reading →

WENDBAARHEID

Na de eurozone als geheel is nu ook de Nederlandse economie sinds augustus ’23 in een milde recessie beland. Na een krimp van 0.4 procent in het eerste kwartaal viel de economie vanaf april al met 0,3 procent terug volgens het CBS. Deze recessie is niet toe te wijzen aan één enkele oorzaak.  Zo slonk […]

Leave a comment Continue Reading →
UA-39505741-1