Interim management

Op management- en uitvoeringsniveau. Doelen van de organisatie in de praktijk weten te realiseren, vormt de kern van ons vermogen om uw positie te helpen opbouwen en consolideren.

Adsom beschikt over een pool van ervaren professionals op het gebied van:

  • Algemeen management
  • Financieel management
  • (Intl.) Sales- & Marketing management, Business- & Relationships management
  • Human resource management/P&O
  • Change management

Sectoren: MKB, Maak Industrie, ICT, Provincie, Gemeenten. Zorg & Welzijn.

De interim-managers van Adsom zijn professionals die ‘out of the box’ durven denken. Managers die hun sporen ruimschoots in uiteenlopende disciplines hebben verdiend. Ze beschikken over de kennis en kunde om een vernieuwende aanpak te ontwikkelen en te implementeren. Ze geven nieuwe impulsen aan uw organisatie.

De interim-managers van Adsom houden van aanpakken. Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een interim-managementplan met duidelijke verbeterdoelen en heldere afspraken over het moment waarop de klus is geklaard. De interimmers van Adsom zorgen voor duidelijke kaders, stimuleren het eigen initiatief, maken afspraken over haalbare doelstellingen en bewaken de voortgang. Een Interim manager nodig? Neem nu contact op en informeer naar expertise, beschikbaarheid en tariefstelling.

Business development
Nieuwe ontwikkelings activiteiten vragen soms om expertise die niet of nog niet in de organisatie aanwezig is. In samenspraak met de opdrachtgever besluit de interim-manager welke product/markt combinaties worden ingezet, welke verbeteringen in de interne organisatie worden doorgevoerd, welke klanten worden benaderd en welke verkoopmethoden en kanalen (online/offline) worden gehanteerd. De keuzes worden vastgelegd in een tactisch plan met meetbare doelstellingen. Aandacht gaat tijdens de interim-periode uit naar de definitieve personele invulling. De best mogelijke teamprestatie en een optimaal rendement staan daarbij centraal.

Duurzaam resultaat
Daadkracht en expertise zijn belangrijke succesfactoren voor een geslaagde interim-periode. Met gevoel voor de cultuur en de groeikansen van de organisatie zetten onze interim-managers duurzame rendementsverbeteringen in gang.

Tijdelijke vervanging

  • Waarneming van managementtaken
  • Signaleren van ontwikkelkansen en groeimogelijkheden
  • Invoeren van veranderingen
  • Profiel, assessment en coaching van de beoogde opvolger

Een goede interim-manager regelt z’n eigen afscheid.

Interim-management volgens Adsom stopt niet bij het waarnemen van managementtaken. We leggen een stevige basis voor de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie. Een duidelijke profielschets, begeleiding van de werving, assessment en coaching van de opvolger zorgen ervoor dat hij of zij snel, tastbare resultaten boekt.

UA-39505741-1