Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Iedere werkgever wilt graag ondernemende en initiatiefrijke medewerkers, die gemotiveerd en vitaal aan het werk zijn. Als werknemer wilt u graag uw werk vitaal blijven doen en een werkgever die u daarbij ondersteunt. Onderwerpen van aandacht voor zowel de werkgever als de werknemer zijn onder meer de aanstaande toekomst: hoe ziet de werknemer de komende periode voor zich, wil hij doorwerken, wil hij afbouwen, of misschien zelfs eerder stoppen; als werknemer wilt u graag een weloverwogen keuze kunnen maken voor de komende jaren, graag op basis van een totaal plaatje, dus zowel op de financiële als de sociaal emotionele consequenties van uw keuze. Eigenlijk wilt u hetzelfde.

Adsom is een bureau met veel expertise op het gebied van duurzame arbeidsontwikkeling. Door inzicht en door middel van een praktische aanpak waarbij medewerker en leidinggevende worden betrokken, helpt Adsom denkpatronen te doorbreken en scenario’s implementeren en uitvoeren.

Adsom vindt dat werknemers alleen vitaal blijven in een gezonde en vitale dynamische werkomgeving. Dat vraagt om meer dan een pingpongtafel, of caloriearme kroketten in de kantine. Er moet geïnvesteerd worden in goede arbeidsverhoudingen, loopbaanbeleid, bij- en nascholing en veilige en plezierige werkomstandigheden. In organisaties die zich in moeilijk vaarwater bevinden of bij oudere werknemers ontstaat er al snel achterstallig onderhoud. Adsom ondersteunt uw organisatie en uw collega’s bij de aanpak daarvan, niet alleen met advies maar ook in uitvoering.

DUURZAME INZETBAARHEID, DELING KENNIS EN KUNDE

Wij zetten onze kennis en ervaring in om enerzijds werknemers tijdens hun arbeidstijd zich bewust te laten worden van wat ze willen en kunnen veranderen in hun werk. En anderzijds kunnen wij werkgevers mede laten inzien wat de oudere medewerker nodig heeft om prettig en productief te kunnen blijven werken tot hun pensioen of zelfs daarna. Duurzame inzetbaarheid brengt een gedeelde verantwoordelijkheid met zich mee: de werkgever faciliteert en de werknemer dient zelf regie te nemen om aan diens duurzame inzetbaarheid te werken.

Bent u op zoek naar ondersteuning die aanvullend en vernieuwend is op reeds bestaand of ingezet beleid omtrent duurzame inzetbaarheid van o.a. oudere werknemers? Of u wilt als seniore werknemer uw kennis en kunde op andere wijze duurzaam inzetten binnen of buiten de organisatie? Wij dienen in de “taal” van de hulpvraag en de doelgroep binnen en buiten de bestaande cultuur van de organisatie.

In nauwe samenwerking met u als opdrachtgever bepalen we inhoud en opzet van de gewenste trajecten….

UA-39505741-1