Executive search

Voor Management & Specialisten – alle branches. Adsom kent de functieniveaus, in de industrie, zakelijke dienstverlening, de zorg- en de publieke sector. Wij ondersteunen de ontwikkeling van HR beleid, cultuurveranderingstrajecten, assessments en beloningssystemen.

Adsom heeft een hoge succesratio in bemiddeling en plaatsing op middel- en senior management posities in de publieke sector, de gezondheidszorg en bedrijven. Zowel in het kader van bedrijfsopvolging bij familiebedrijven, het Midden en Klein Bedrijf draagt Adsom bij via management buy-in/management buy-out processen. Deze posities betreffen functies op bestuurlijk, algemeen leidinggevend en uitvoerend niveau.

Met behulp van de Adsom instrumentatie wordt de juiste kandidaat getest in relatie tot het functieprofiel en getoetst binnen de kaders van cultuur van de onderneming. Mensen met meer dan gemiddelde ambities en talenten die een sneller dan gemiddelde ontwikkeling in hun carrière laten zien. Talent dat over disciplines en sectoren heen wil kijken. Inspirerend, resultaatgericht en met het vermogen verandering in gang te zetten. Onze opdrachten sluiten aan bij het potentieel en de ambitie van onze doelgroep. Rollen waarin kandidaten impact hebben en zich kunnen ontwikkelen.

UA-39505741-1