Workshop SROI – Social Return On Investment

SROI

Innoveren met SROI

Social Return On Investment

Zicht op Maatschappelijk Rendement

Overheidsfinanciën staan onder grote druk en beheersing met traditionele business modellen blijken hun betekenis te verliezen. Hoewel gemeenten, corporaties en welzijnsorganisaties voor de taak staan om te investeren in wijken en buurten, dringt steeds sterker de vraag wat leveren sociale investeringen op en hoe is dit te meten?

Adsom & Partners organiseert bijzondere workshops voor beleidsmakers en beslissers met een unieke focus op maatschappelijk rendement en laat u kennis maken met Social Return on Investment en de methode om scenario’s te plannen, een omslag in denken, beleidskeuzes te maken met informatie vooraf over de praktische uitvoerbaarheid.

Onzekerheden, risico’s maar ook kansen in beeld brengen verklaart de toenemende behoefte aan transparante management control, monitarisatie en beslissingsmodellen.

Organisaties die dit helder kunnen laten zien, verstevigen hiermee hun strategische positie.

Er wordt geoefend op praktijksituaties uit uw eigen werkomgeving. U leert hoe andere belanghebbenden aankijken tegen maatschappelijk rendement en het gebruik van deze SROI methode om meetbare doelstellingen en realisatie constant te volgen.

Waarom plannen met SROI- scenario’s ?

1. Maakt de toekomst beheersbaar

2. Beter anticiperen op risico’s en kansen

3. Beleidskeuzes worden beter gefundeerd

4. Inzichtelijkheid van geldstromen

Programma Workshop

Inloop met koffie en thee
Introductie Social Return on Investment
Transparante sociaal maatschappelijke scenario’s en resultaten die er echt toe doen.
Interactie, stellingen en conclusies.
SROI proces + oefeningen
Stappenplan
Meetbare doelstellingen en realisatie constant volgen, regie en effecten.
Interactie, stellingen en conclusies.
Afsluiting

WAAR ZIT SOCIALE WAARDE ?

In opdracht van de provincie Noord Brabant en Het Pon is bij een achttal WZSW projecten bij Brabantse gemeenten onderzoek naar het maatschappelijk rendement uitgevoerd.

Ook voor uw organisatie beschikbaar, laat u inspireren !

Ga naar het contactformulier

UA-39505741-1