SCHERP OP KOERS

Wie wil bijdragen aan goed beleid  komt met nieuwe perspectieven naar de vergader- en bestuurstafels. Daarbij  is een ontvankelijke instelling en oordeelsvrij luisteren, onmisbaar.

Goed leiderschap veronderstelt zelfkennis en de moed ruimte te geven aan afwijkende meningen. Wie daarbij goed kan omgaan met de dynamiek van verandering, met onzekerheden, de complexiteit van dingen en gebrek aan duidelijkheid, is vaak ook beter in vooruitzien en leiding geven.

Als je niet zeker weet hoe problemen zichzelf in stand houden, veroordeelt dit je tot symptoombestrijding.  De kluwen grondig in kaart brengen geeft toegang tot het denken en handelen in angels en hefbomen.

Voor een scherpe koers vereisen verschillende onderwerpen en taken uw aandacht zoals:

  • Brugwachter: Als manager wil je wel verbinding houden met de context, maar je mag nooit ingekapseld raken. Je staat  tussen twee werelden en verbindt ze.
  • Systeemdenken. Niet weten hoe problemen zichzelf in stand houden, veroordeelt je tot symptoombestrijding. De kluwen in kaart brengen, daar draait het om, geeft toegang tot het denken in handelen  in angels en  hefbomen.
  • Inoefenen. Je kunt het pas als je het kent. En je kent het pas als je het kunt. En concept moet geoefend worden , herhaalt , ingeslepen en beheerst  voor men er mee kan spelen.
  • Non-confrontatiegedrag. Stoppen met ontwijken maar oppakken van dingen die fout zitten.
  • Speelsheid. Hoe taaier de thema’s hoe meer waardering er moet zijn voor mensen die het oppakken en hun energie om  door te zetten.

KOERS

Bedrijfswaarden zijn net als bouwstenen voor goed ondernemerschap, ze geven bezieling en focus maar vragen wel om voortdurende herijking. Menig leider wil daarbij zijn grenzen verkennen, onvermoede veerkracht ontdekken en mogelijk kan dat ook stuiten op donkere kanten.

Aanmelden of kennis maken? Adsom adviseert u graag. Neem kontakt op voor een oriënterend gesprek.

Bert van den Bogaard

UA-39505741-1