Archive by Author

TOP EMPLOYER

Vervuld  van  trots zijn wij op een van onze opdrachtgevers die dit jaar opnieuw is gecertificeerd  door het Top Employers Institute  als Top Employer 2021. Dit heeft naast een positieve uitwerking  op enkele duizenden medewerkers ook impact op klanten en relaties. Certificering is geen kleinigheid. Er zijn grote onderwerpen aan de orde zoals Strategie, Organisatie, […]

Leave a comment Continue Reading →

MENSEN HOREN ALLEEN WAT ZE WILLEN HOREN

In onze adviespraktijk wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek zoals psycho- diagnostiek om functioneel gedrag in kaart te brengen en gedragsverandering te helpen bevorderen. Bedrijven zijn eigenlijk altijd op zoek naar functiehouders die een op een passen in het daartoe aangegeven patroon. Spanningen in organisaties zijn daarbij onontkoombaar. Veranderaars dienen zich hiervan bewust te zijn. Want […]

Leave a comment Continue Reading →

Maatschappij en je eigen versie in 2021

Veel bestuurders, managers en werknemers willen aan het begin van een nieuw jaar iets veranderen, in hun gewoontes en voor de maatschappij. Zeker geldt dit ook voor 2021. Wat direct opvalt maatschappelijk is dat farmaciebedrijven niet zijn ingesteld op een pandemie laat staan de voorbereiding op nieuwe infectieziekten met een groot pandemie-risico. Voor de bestrijding is […]

Leave a comment Continue Reading →

TAAIE VRAAGSTUKKEN

De  werkingsmechanismen van vernieuwen en weerbarstigheid leiden, nu we verder in de coronapandemie komen tot lastige besluitvorming voor beleidsmakers. Het is op dit moment een beetje stilte voor de storm. We denken, mede omdat er een vaccin is, dat in de tweede helft van komend jaar de economische activiteiten bijna terug zullen zijn op het niveau van voor […]

Leave a comment Continue Reading →

WIE BIJLEERT HEEFT WERK

Onze geschiedenis telt andere banen dan nu. Twee derde werkgelegenheid  in landbouw en industrie is nu nog maar tien procent. Wie in de toekomst kijkt ziet ook dat bestaande banen van karakter veranderen. De OESO, een denktank en samenwerkingsclub van rijke industrielanden becijferde recentelijk dat ruim tien procent van de Nederlandse banen zelfs groot gevaar […]

Leave a comment Continue Reading →

VEERKRACHT EN WENDBAARHEID

Beleid ontwikkelen en koers bepalen in extreme omstandigheden is een van de lastigste taken voor elke manager. Vooral in onzekere situaties met weinig betrouwbare informatie komt het primair aan op vertrouwen in de persoon van de manager, niet om de functie die men heeft; in crisistijd telt eigenlijk je rang niet meer. Hoe werkt dit ? Om  […]

Leave a comment Continue Reading →

CRISIS IN DE INDUSTRIE

Meer dan één op drie bedrijven in de Nederlands industriesector gaat reorganiseren of is daar mee begonnen. Dit blijkt uit een enquête van FME, de ondernemers-organisatie voor Industriebedrijven die recentelijk is ingevuld door wel 600 algemeen directeuren in de sector. De enquête toont hoe groot de werkelijke impact van de coronacrisis nu al is op […]

Leave a comment Continue Reading →

CORONA KLEURT ONS WERK

Er zijn gebeurtenissen en vraagstukken in organisaties die wat mij betreft nergens over gaan. Zoveel vergaderingen waar je niets aan mist als je er niet bij bent. Leiderschap in crisistijd vraagt evenwel gedrag dat risico’s en schade beperkt moet houden. Daar zit een lijn in. Het risico van verstarring door corona dreigt. Hoe kunnen we […]

Leave a comment Continue Reading →

STOP MET ONTKENNEN FINANCIËLE PROBLEMEN

In deze onzekere tijden groeit de kans dat uw onderneming met financiële problemen wordt geconfronteerd. Uw bedrijfsactiviteiten vallen terug maar de vaste en personele kosten blijven. Het is essentieel dat bij financiële problemen snel hulp wordt geboden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dan helpt de 80-20 regel van Pareto om de organisatie aan te […]

Leave a comment Continue Reading →

NIEUWE BAAN, PASSENDE SKILLS.

Corona schudt de economische recessie tot op haar grondvesten met als gevolg dat bedrijven gedwongen worden hun organisatie aan te passen. Corona raakt de banenmotor in het hart. In totaal dreigt een kwart van de beroepsbevolking van Nederland  aan de zijlijn te belanden. Eerder werd al voorzien dat door digitalisering en automatisering  meer dan 1 miljoen […]

Leave a comment Continue Reading →
UA-39505741-1