Archive by Author

Wat is competentie management?

Competentie management is het systematisch ontwikkelen en gericht inzetten van de competenties van medewerkers om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Competenties zijn specifieke eigenschappen, vaardigheden en kennis.   Het succes van de organisatie/afdeling/team staat of valt met de competenties van de medewerkers. Competentie management verschaft uw organisatie/afdeling/team de handvatten om veranderingen te kunnen […]

Leave a comment Continue Reading →

Gespannen arbeidsmarkt

Volgens veel werkgevers, is de corona-epidemie een directe oorzaak voor  groeiende spanning op de arbeidsmarkt. Tijdens ingrijpende gebeurtenissen gaan mensen hun leven en werk evalueren, worden onrustig, zoeken ook wel ander werk, beginnen voor zichzelf, ouderen gaan eerder met pensioen. Denk ook aan toenemende uitval van vitale functies bijvoorbeeld in de zorg. Hier wordt wel […]

Leave a comment Continue Reading →

De vertrouwenspersoon: onafhankelijk & objectief

Ons werk als organisatieadviseur & coach is veelal gericht op “samenwerken, persoonlijke en groepsontwikkeling”. Immers werkt niemand alleen en is er ten alle tijde sprake van interactie. Er zijn collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, etc. Naast vraagstukken omtrent de structuur van een organisatie hebben we per definitie ook te maken met de cultuur van […]

Leave a comment Continue Reading →

Vooruitblik 2022

Na twee Covid-jaren lijkt het erop dat we nu kunnen gaan werken aan het ‘nieuwe normaal’ wat dat ook zal zijn. Dan is er nog wel de klimaat- en de stikstofcrisis waarvoor het nieuwe kabinet 25 miljard euro apart heeft gezet. Boerenbedrijven moeten nu wel op zoek naar nieuwe verdien-modellen. Pushbacks en digitale gijzeling zullen dit jaar vaker voor maatschappelijke onrust en ontwrichting zorgen. Geopolitieke interventies toont onze kwetsbaarheid.   PERSONEEL EN […]

Leave a comment Continue Reading →

2021 => 2022

Leave a comment Continue Reading →

Leave a comment Continue Reading →

Groei zonder stress

Nu de economie ondanks de pandemie blijft aantrekken, er overal personeelstekort heerst, loopt de werkdruk in veel bedrijven verder op. Vooral MKB-ondernemers lopen risico op overbelasting en burn-out. Het maakt onze overpeinzingen bij het loslaten van het jaar dat was en wat gaat komen  boeiend en complex. DIGITALE TRANSFORMATIE.                                                                Bestuurders en managers hebben robotisering, […]

Leave a comment Continue Reading →

Pre-appa quickscan Adsom

Met de  gemeenteraadsverkiezingen 2022 in zicht beraden bestuurders zich op hun positie.  Het begeleidings- outplacement-/ Appa programma van Adsom ondersteunt hierbij . Succesvolle nieuwe carrières zowel binnen als buiten het publieke domein hebben inmiddels reeds plaatsgevonden. Persoonlijke ontwikkeling  en omgevingsverandering  dwingt bestuurlijk  breder kijken en werken. Zoekt u verdieping in de relatie met andere overheden, bestuurlijk […]

Leave a comment Continue Reading →

KOERS OP GROEI.

Wie zich buigt over de begroting voor het komend jaar en budgetmatig interne afspraken maakt  zal  juist nu ook behoefte hebben aan reflectie aan de hand van markttrends en cijfers van de verschillende schakels in de keten. Jonge bedrijven zijn duidelijk in opmars. Dat is goed nieuws. De corona crisis versterkte  de positie van nieuwe sectoren […]

Leave a comment Continue Reading →

VEEL WERK MAAR GEEN BAAN!!

Wie denkt dat de aantrekkende economie goed is voor werkzoekenden kan beter geen 55- plusser zijn. Op leeftijd selecteren mag niet maar gebeurt volop. Het is de meest ervaren schrijnende discriminatievorm bij het zoeken naar een baan. Van kwade opzet is geen sprake maar werkgevers kiezen meer uit gewoonte, een erfenis uit de tijd dat […]

Leave a comment Continue Reading →
UA-39505741-1