KOERSPLAN 2023

Deze tijdperiode markeert alweer een van de meest spannende fases van het jaar voor bedrijven en instellingen. Contractpartners moeten immers overeenkomsten afsluiten voor 2023 terwijl de kostenontwikkeling het uitzicht op een  juiste exploitatie vertroebeld.

Ook zijn er weer de jaarlijkse interne beoordelingsgesprekken aan de hand  van eerder afgesproken doelstellingen. Hebben de managers op sleutelposities ‘geleverd’ wat is afgesproken? Technocratie, sales en finance zijn en blijven de 3 belangrijkste prestatiegebieden waarvoor de interne afspraken bepalend zijn voor de resultaten.

Bent u medeverantwoordelijk voor de  resultaten van 2022, lees dan verder. Onderzoek wijst uit dat veel organisaties niet robuust genoeg zijn. Zo blijven kansen voor ontwikkeling onbenut. Er zijn ook te veel  ‘eenpitters’ die tekenend zijn voor de zwakte om te kunnen anticiperen op groeikansen. Samenwerken in de bedrijfskolom is een uitstekend  platvorm voor verbinding.  Gemotiveerde programmamanagers en kwartiermakers kunnen  hier aan de slag. Laat van je horen als je denkt  dat je een helicopterzicht hebt.

MENTALE VEERKRACHT.

De huidige crisis leidt helaas ook  tot een stijging op het gebied van depressie, stress en burn-out.  Hoe blijf je geestelijk overeind bij toenemende druk ? Stop nu met lezen en kijk eens een paar minuten naar binnen. Meer zichtbaar worden, empathie tonen, je collega ondersteunen helpt de verbinding met de werkomgeving te verbeteren. Nodig om het koersplan  2023 inhoud te geven.

Aan de slag gaan met wat mogelijk is. Het stellen van praktische heldere doelen en vervolgens daar structureel aan werken. Je vermogen om terug te veren en te blijven werken aan oplossingen wordt daardoor vergroot. Tegenslag en verandering horen erbij, blijven onderdeel van leiderschap.

Zelfreflectie en verbeeldingskracht zijn onmisbare instrumenten voor het (her) vinden van moed en het herijken van het morele kompas. Voor het uitzetten van het koersplan  2023 is dit wel heel actueel. Uw persoonlijke vorm en ambitie kunt u in deze voetbalperiode dagelijks op TV vergelijken.

U bent welkom voor een vrijblijvende kennismaking en adviesgesprek.

UA-39505741-1