ANGST VOOR FRAGMENTATIE ECONOMIE

Het IMF International Monetair Fonds heeft haar prognoses voor dit en komend jaar teruggeschroefd omdat de oorlog onze economie raakt terwijl veel landen nog niet zijn hersteld van de coronapandemie. De wereldeconomie kan dan fragmenteren in verschillende geopolitieke blokken. Deze waarschuwing is niet los te zien van sancties tegen Rusland.

HERORIENTATIE.

Beleidsafwegingen ontwikkelen wordt lastig voor bestuurders en managers nu de groei van de wereldeconomie steekt bij 3.6% tegen vorig jaar nog 6.1 %, de inflatie in de eurozone is opgelopen tot 5.3 % tegen vorig jaar 2.6 % en de krimp in de Russische economie is opgelopen tot 8,5% tegenover een groei van 4,7 % vorig jaar. Elke tegenontwikkeling komt van onderaf. Bedrijven en organisaties zullen nu stelling moeten nemen.  

VERANDERMANANAGEMENT                                                                      

Om succesvol te blijven moet je voortdurend kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen en veranderingen. Daarbij is inzicht nodig waarom veranderingen niet of wel werken, waar weerstand vandaan komt en hoe je die ombuigt.

Als partner in leren en presteren staat onze ‘planningsexercitie’ bij de start altijd centraal. Opmerkelijk is dat de grondhouding van veel clienten/opdrachtgevers wordt gekenmerkt door een mentale houding die kan worden getypeerd als “met grote stappen snel thuis”.

Een duidelijk begrip van de gewenste resultaten geeft altijd richting en helpt het proces in het spoor te houden. Het ontwikkelen van mogelijke alternatieve actieplannen is de volgende stap omdat er zelden een plan is waarvoor geen redelijke alternatieven bestaan.

Een evaluatie van die alternatieven is dan noodzakelijk om mogelijke negatieve aspecten van ieder alternatief af te wegen.

TAAIE VRAAGSTUKKEN.
Er is altijd overvloed aan taaie vraagstukken, denk aan multiculturele samenwerking, verandering van organisatiecultuur of duurzaam ondernemerschap. Angst voor fragmentatie van de economie is niet nieuw. Deze angst nemen we niet zomaar weg maar wel beter hanteerbaar.

Geinteresseerd voor vrijblijvend dialoog over deze thema’s?

UA-39505741-1