PLANNING & CONTROL

Met de verkiezingen in aantocht verandert het politieke debat tot een gevecht tegen armoede en ongelijkheid terwijl de door de coronacrisis uitgestelde belastingschuld  omzet- en loonbelasting hele bedrijfstakken in zwaar weer doet belanden.

Overheid en bedrijven hebben de taak om talrijke doelen te behalen. De verwachtingen zijn gespannen omdat alles ook  slimmer en efficiënter moet. Er is een groeiende druk om prestatie- gericht te werken. Hier komt planning en control aan de orde want P&C vormt de brug van  beleid, middelen en processen. Taaie vraagstukken in overvloed, denk aan verandering van o.a.cultuur, dus complexiteit.

Om maatschappelijke- of bedrijfsdoelen te bereiken moet het beleid concreet en meetbaar zijn. Doelen, effecten en prestaties die we willen nastreven kunnen worden samengevat onder de term prestatiegegevens. Dit brengt de begrippen doeltreffendheid en doelmatigheid samen, waarmee we zowel de doelen die we bereiken en als producent van producten en diensten willen meten.

Het systematisch meten, analyseren en actie ondernemen op grond van deze gegevens is nog altijd geen standaardpraktijk maar procesmanagement is wel het vakgebied waarin processen worden gemodelleerd. Door de processen met de medewerkers  te bespreken ontstaat betrokkenheid en komt er groeiend  inzicht  naar voren. De organisatie krijgt zo de basis op orde en kan van daaruit  ook meerdere verantwoordelijkheden en doelstellingen ondersteunen.

Strategisch meerjarenplan, begroting jaarplan budgetten/operationele budgetten/voortgangsrapportages, jaarrekening/evaluatie, bijsturing

RECHTMATIGHEIDS VERANTWOORDING

Voor veel organisaties, denk aan milieu, duurzaamheid, is een rechtvaardigheids-verantwoording een bijzondere  verantwoording. Je moet de processen echt goed  beschrijven want het is een normale compliance. Vernieuwend bezig zijn maakt taaie vraagstukken rond Planning & Control inzichtelijk en daardoor beter hanteerbaar. Dit vormt een goede aanpak van de begroting 2024 met afgeleide budgetten. Wilt ook u verder met doordacht daadkrachtig  leiderschap en systeemtransities overwegen ? Neem dan kontakt op met

Bert van den Bogaard

Managing Partner Adsom

UA-39505741-1