VERZUIM BEGELEIDING

Waarschijnlijk vindt u sociale zekerheid niet het leukste onderwerp en is verzuim-begeleiding niet uw favoriete bezigheid. Daarom ondersteunt Adsom werkgevers en HR specialisten met slimme oplossingen gericht op  ’duurzaamheidsbeleid’ voor medewerkers.

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2023 verplicht werkgevers en werknemers tot het opstellen van een visie op re-integratietrajecten. De Wet Verbetering Poortwachter die al geruime tijd van kracht is legt de verantwoordelijkheid nu  bij werkgevers en -nemers  om samen te werken aan  re-integratie bij langdurig verzuim.

De nieuwe wetgeving voegt een extra dimensie toe door expliciet eisen te stellen aan de re-integratie. Voor de werkgever betekent dit dat zij  in samenwerking met de werknemer een duidelijk beeld  moeten vormen wat zij samen willen bereiken met het re-integratietraject. Heel concrete zaken dus zoals terugkeren in de oude functie, het vinden van aangepast werk binnen het bedrijf of het verkennen van mogelijkheden buiten de organisatie.

Het is belangrijk dat werkgevers open staan voor de input en de wensen van de werknemer, dat er met regelmaat overleg plaats vindt om de  voortgang te kunnen evalueren en indien  mogelijk aanpassingen te kunnen doen.

Het opstellen van een visie-document op het re-integratietraject is essentieel en moet voor dit re-integratietraject serieus  worden gedeeld en ondersteund zowel van werkgevers als van werknemerskant.

Continu proces

Veranderende omgevingsfactoren zijn van alle tijden, hebben  invloed op  organisaties waardoor mensen met een goede staat van dienst soms niet meer passen in de nieuwe structuur. Voor de werkgever en werknemer is dan de vraag aan de orde hoe met deze bron van  zorg  en de mogelijk pijnlijke gevolgen ervan  adequaat kan worden omgegaan. Moet er afscheid worden genomen ?

Adsom verzorgt mobiliteit, al meer dan 35 jaar. Het is ons vak te ondersteunen bij het krijgen van meer zelfinzicht en persoonlijke drijfveren. En tot concrete acties van de werknemer die zelf de sturing en planning van de eigen, individuele loopbaan weer met ambitie ter hand neemt.

Claimt de nieuwe wetgeving ook uw aandacht ? Bel dan voor een oriënterend gesprek.

Bert van den Bogaard

Managing Partner Adsom

06 539 78 458 

UA-39505741-1