Een omgeving waarin men kan schitteren!

Een omgeving  waarin men kan schitteren!Waarom Stekelenburg niet in de spits staat en Huntelaar niet op doel!?

Wat is Jobcrafting en waarom talent ontwikkeling??

Waarom zou je als werknemer, werkgever of management van een organisatie aan talentmanagement en/of talent ontwikkeling moeten doen.Weten we überhaupt wel welk talent we in huis hebben, waar het in de organisatie zit,  laat staan hoe deze te behouden (retentie) en door te ontwikkelen!?

Immers is het key factor voor succes om talent maximaal uit te nutten en door te ontwikkelen voor organisatie (prestaties en meerwaarde) en individu (persoonlijke ontwikkeling, committent en loyaliteit).

Of…gewoon de medewerkers hun taken laten uitvoeren binnen de kaders van de functie en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden waarbij o.b.v. functioneringsgesprekken gewezen wordt op “verbeterpunten” (zwakke punten)…!?

Steeds maar bezig zijn met zwakke punten is frustrerend en demotiverend. Het levert weinig meer op dan een continu gevoel van onbekwaamheid. En het oordeel over de bijdrage die geleverd wordt aan de organisatie valt minder positief uit. Want …zit er geen discrepantie tussen wat men doet (hoe goed je ook je best doet) versus wat de verwachting is (het wordt nooit zo goed als men eigenlijk verwacht).
Derhalve leg ik in dit kader de nadruk op job crafting en talent ontwikkeling. Op basis van (onder meer) talenten worden functies gemodelleerd naar talenten…waarmee individuele “sterke punten” maximaal tot ontwikkeling komen. Ten gunste van het individu, het team en dus organisatie. Niet de nadruk op  zwakke kanten, maar de maximale mogelijkheid om sterke punten in te zetten en door te ontwikkelingen.

Maar hoe verhoudt die focus op talenten en de eigen mogelijkheden van medewerkers zich eigenlijk met de doelen van de organisatie? De medewerker is toch aangenomen om een bepaalde bijdrage te leveren voor het doel van de organisatie? Als een ieder vooral zijn eigen sterke punten benadrukt en die inzet voor het werk, hoe realiseer je dan de producten en diensten waar je als organisatie voor staat?

Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent is natuurlijk fantastisch. Iets goed kunnen en er plezier in hebben gaat bijna altijd samen. Je talent inzetten en gebruiken voor je werk en dat steeds meer en meer ontwikkelen geeft een geweldige motivatie voor ieder mens. En het mooie is dat iedereen wel iets heeft waar hij of zij goed in is en dat gaat meestal samen met plezier hebben.
Maar de bijdrage wordt pas zinvol als de individuele inspanningen passen bij wat de organisatie wil bereiken. Als men heel goed is in iets wat de organisatie eigenlijk niet echt nodig heeft op die plek, dan kun men daar nog zoveel plezier in hebben, maar echt zinvol is de bijdrage dan niet.

Natuurlijk kan een vis beter zwemmen dan bomen klimmen. En natuurlijk kun je de vis dan beter laten zwemmen. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk: hoe kwam die vis in dat bos terecht? Hoe kan het dat die vis in een omgeving verzeild is geraakt waar zijn sterke punten totaal niet van belang zijn? En vooral: hoe krijg je de vis weer in een effectieve omgeving?

Job Crafting betekent dus o.a. als eerste zoeken naar een organisatie die past bij jouw talent. Een omgeving zoeken waar het talent ook op waarde wordt  geschat en ingezet. Ook op kleine schaal: de vis kan zoeken naar een plas of een sloot in het bos en daar zijn zwemkunsten vertonen. Maar of hij in die beperkte context echt kan excelleren is de vraag.

Als een vis in het water betekent:  een omgeving  waarin men kan schitteren. Waar het talent voor te gebruiken en in te zetten om het doel van de organisatie te bereiken. En het mooie is dat men in zo’n omgeving maximaal kan excelleren. En vanuit talent ontwikkeling alle mogelijkheid uit nutten om maximaal te groeien en te ontwikkelen.

Resultaat: persoonlijke ontwikkeling, rendementsverbetering, committent, loyaliteit, teamreflectie effecten, bijdragen realisatie organisatie doelen.

Bron: Adsom/blog http://adsom.nl/job-crafting/  &Mario Kruysse & Marjon Bohre/HRBas@

UA-39505741-1