Regionale samenwerking brabantse- overheid, -bedrijfsleven en uitnutten beschikbare Brusselse budgetten?

Gezien het groot aantal aanmeldingen is het max. van 100 deelnemers inmiddels overschreden en is deelname niet meer mogelijk. Graag nemen wij rechtstreeks contact met u op indien u geinformeerd wilt worden over deze meeting.

De betekenis van het Brusselse regionaal beleid voor de lokale regionale brabantse economische situatie. Ontwikkeling & samenwerking tussen regionale en lokale overheden en bedrijfsleven binnen de kader van het EU regio beleid.Wat is jouw persoonlijke missie als hulp/bijdrage in crisis tijd? Blijven we afwachtend kijkend naar Den Haag of nemen we zelf initiatief?
17 Februari  2012
Locatie: Baarle Nassau/ Noord Brabant
Informeren, discussiëren, uitwisselen van gedachten inzake de betekenis van het regionaal beleid m.b.t. samenwerking tussen regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven en mensen.
Ondernemers, managers en bestuurders vormen de ruggengraat van de (Zuid)Nederlandse en lokale economie waarbij het gaat om economische vraagstukken, samenleving,ondernemerschap en continuïteit, regelgeving, financieringen, etc. Hoe kijk jij er tegen en wat doe je er zelf als bijdrage tot herstel in tijden van krimp? Dit is het thema van 17 Februari.
Audience: CEO’s/ managers /politici /raadsleden /bestuurders /ondernemers /bedrijfsleven.Mensen die begaan zijn met de toekomst en volgende generaties.
In samenwerking met Het Kennisnetwerk Lokaal 13 en het Huis van Europa draagt Adsom bij tot deze bijeenkomst. Lokaal 13 bestaat uit mensen werkzaam in diverse geledingen van het regionaal openbaar bestuur en de regionale politiek. Het huis van Europa is het loket voor informatie over ontwikkelingen in de Europese Commissie en Europees Parlement. Adsom is een bureau voor Strategisch & Operationeel Management en adviseert, ondersteunt en begeleid profit & non profit organisaties. Wat de leden van het netwerk bindt is hun passie voor samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, het leveren van bijdragen t.b.v. regionale maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen ten gunste van maatschappij, regio, land en Europa.
De vorige editie werd ingeleid door o.a. Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in Groningen, Cor Lamers, vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse andere genodigden van lokale overheid en bedrijfsleven. Deze maal zal  o.a. Lambert van Nistelrooij, Europarlementarier en voorvechter regio ontwikkeling Noord Brabant als gastspreker optreden. Tevens zullen diverse genodigden vanuit Brabant Vlaanderen deelnemen waarbij bevordering van de inter-regionale samenwerking aan de orde komt.
Agenda en programma zal in samenspraak met Lokaal 13 en Adsom worden uitgewerkt en gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adsom of Lokaal 13

Programma:

Vrijdag 17 februari organiseert Kenniskring Lokaal 13 samen met het Nederlandse en Belgische Bureau voor het Europees Parlement, de gemeente Baarle-Nassau en EP-lid Lambert van Nistelrooij een expertmeeting.

Gastheer van deze expert-meeting is de burgemeester van de gemeente Baarle-Nassau, de heer drs. J.P.M.M Hendrikx.

De heer Hendrikx zal het thema Nederlands-Belgische samenwerking inleiden.

 Inloop v.a. 10.00 uur, aanvang 10.30 uur, lunch 13.00 uur, slot rond 14.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal worden gesproken door:

  • Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, woonachtig in de streek en rapporteur in het Europees Parlement voor de Algemene Verordening voor de structuurfondsen voor de jaren 2014-2020.
  • Les Besselink en/of Emmy Bakker van het Dutch Institute for World Class Maintenance in Breda.
  • Wiet van Meel, directeur-eigenaar van het adviesbureau Pontifax uit Esbeek, die grensoverschrijdend onderneemt in De Kempen.
  • Sjerp van der Vaart, directeur Nederland voor het EP, over onder meer het thema Servicevalley als succesvolle regioopvolger van Brainport maar nu in west-Brabant. Wat kan het EP daarin betekenen?
  • Erna Hooghiemstra, directeur-bestuurder van het PON over sociale innovatie als motor van regionale (economische) ontwikkeling.
UA-39505741-1