VEERKRACHT MET STEUN

Interessant verschijnsel bij de coronapandemie is hoe goed de wereldeconomie zich weet te houden. In het tweede kwartaal van 2020 verwachtte men dat de economische malaise tot ver in dit jaar zou blijven aanhouden.

De omvangrijk vertoonde steunpakketten die de overheden in hun economie hebben geïnvesteerd vormen zonder twijfel de belangrijkste oorzaak.  Maar de wereldeconomie heeft zich volgens de laatste cijfers juist  krachtig hersteld nadat die in 2020 nog met zo’n 15 % was ingezakt.

De Europese Unie kwam in december met een plan van € 1,8 biljoen voor de wederopbouw van Europa. Voor de directe bestrijding van de coronacrisis is op grote schaal inkomenssteun verleend.  Zo kon de economische dip niet uitgroeien tot een recessie.

Onze stimuleringspakketten worden niet door belastingen maar door leningen gefinancierd en zul je een keer moeten aflossen. We staan met z’n allen voor een geweldige uitdaging.

WEET OF HET GOED GAAT / ONGEMAKKELIJKE VRAGEN.

In een onvoorspelbare onbeheersbare periode zul je  vaker moeten vaststellen hoe het gaat. De driemaandelijkse financiële overzichten zijn onvoldoende tijdig van aard om passend te reageren. Eerder valt te denken aan wekelijkse en dagelijkse peilingen.  De technieken real time maken dat mogelijk. En natuurlijk vergt dit meer dan: ” je kunt me altijd mailen”.

Samen de werkweek beginnen, integraal afstemmen op het kompas van doelstelling en cultuur van het bedrijf voedt je alertheid. Betrokkenheid en bezieling voedt ook de energie die nodig is om te kunnen focussen en door te zetten. Energie volgt altijd aandacht.

Veel managers merken in deze veranderende tijd dat regelmatig één op één  contact een kerntaak is geworden. Hier wordt een wissel getrokken op  emotionele intelligentie van leiding geven. Dit is een lastige omdat het een wissel trekt op het empathisch vermogen van de baas.

Planmatig werken mag dan de meest gebruikte veranderaanpak  zijn, het scoort ook het slechts in combinatie met machtsdruk van boven. Hoe meer top down en planmatiger, hoe ineffectiever die lijkt te worden.

Sta jij ook voor ongemakkelijke vragen? Als jij er niets mee doet, doen ze iets met jou. #leiderschap #managementontwikkeling #emotioneleintelligentie

UA-39505741-1