Financiële risico taxatie en verzuim

Een zieke en arbeidsongeschikte werknemer binnen uw organisatie leidt tot vragen zoals:
• Kan de werknemer zijn werk en of passende arbeid binnen uw organisatie verrichten;
• Is er begeleiding nodig naar een andere passende baan buiten de eigen organisatie;
• Hoe moet de begeleiding worden vormgegeven;
• Moet er afscheid van de werknemer worden genomen na het einde van de loonbetalingsverplichting van de werkgever en
• Wat zijn de kosten van het verzuim, heb ik er nog invloed op en hoe lang moet ik die kosten opbrengen.

BETROKKEN EN VOORAL RESULTAATGERICHT.
Adsom ondersteunt werkgevers bij de preventie, de re-integratie en het terugdringen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte. Dat doen wij vanuit een financiële risico taxatie en gericht op het besparen op de kosten die verband houden met verzuim en het begeleiden en maximaal benutten van de mogelijkheden van uw medewerker op weg naar een passende baan..
Wij verzorgen in overleg met u een preventie campagne om de leefstijl en de gezondheid van uw medewerkers te verbeteren en daardoor het ziekteverzuim terug te dringen. En natuurlijk ook uw wettelijke re-integratieverplichtingen spoor 1 en spoor 2.

RE-INTEGRATIEVERPLCHTINGEN
Bij de re-integratie van een zieke en arbeidsongeschikte medewerker gaat het om zaken zoals:
• De opbouw van een ‘Poortwachter proof’ re-integratiedossier;
• Coördineren en kritisch begeleiden van de inzet van specialisten zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, revalidatieklinieken, onderzoeksbureaus, enzovoort;
• Het in samenspraak met u onderhouden van de functionele contacten met het UWV;
• Het coachen/begeleiden van de medewerker bij het hervatten in het eigen werk of ander passend werk in uw organisatie (spoor 1) of naar ander passend werk buiten uw organisatie (spoor 2);
• Het prognotiseren van kosten en het sturen op een financieel efficiënte uitvoering van taken en
• Het zoveel mogelijk inzichtelijk maken en beperken van de financiële lasten, zowel tijdens de uitvoering als gericht op de toekomstige kosten in o.a. de vorm van de gedifferentieerde premie Whk en/of transitievergoeding.

WAAR MAG U OP REKENEN
Onze aanpak leidt tot onder andere:
• Inzicht in processen en kosten;
• Concrete en realistische acties en
• Meetbare doelen.

ADSOM OOK UW PARTNER
Adsom wil graag uw partner zijn bij bij het uitvoeren van de verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter. Wij geven u graag een inzicht in onze visie, technieken en methoden op dit gebied. Ons credo: Integraal, vanuit een financieel perspectief en onderscheidend

UA-39505741-1