ZIEKENHUIZEN BANKROET

Veel ziekenhuizen kampen met een te krap budget. Het gaat om dalende rendementen, toenemend personeelsgebrek, een knellend hoofdlijn-akkoord met landelijk afspraken die ziekenhuizen met het ministerie en verzekeraars maken.De minister vindt het vervelend dat ziekenhuizen failliet kunnen gaan maar zegt niet de eerste bewaker te zijn van een stapel stenen.

Zo blijft een ziekenhuis toch een herkenbaar gewoon bedrijf (lees organisatie) met grote eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid en moet beleid en uitvoering altijd getoetst blijven worden aan standaard criteria voor het beheersen van het management van processen. Een beter toezicht, dat te vaak een sluitpost is. Ook een reservepot voor de vergoeding van zelfstandigen. Als die wegblijven omdat ze er niet langer op vertrouwen betaald te krijgen, heb je al een tramp. Een kleine greep in omgevingsvariabelen verdienen hier met het oog op de bestedingsmiddelen extra aandacht

Specialisatie.

De vraag naar zorg neemt toe. Door specialisatie kan de kwaliteitszorg omhoog.   Met specialisatie kunnen nog betere contracten worden afgesloten, waarop  mogelijk nog beter kan worden gepresteerd. Zinnige zorg kan ook door het bevorderen van keuzes van zorg naar de eerste lijn te brengen waarbij kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Economie.

De toenemende vraag overstijgt de beschikbare middelen. Hierdoor komen de meerkosten bij de verzekeraars  en/of ziekenhuizen te liggen. Bestaand vastgoed kan bij het herijken van doelstellingen mogelijk nieuwe bestemmingen krijgen. Bestuurders  en directies  zullen hierbij een strategische visie nodig hebben voor het uitzetten van een toekomstige koers.

Innovatie.

De huidige ICT systemen doen nog niet wat men graag zou willen. Ze belemmeren nog veel de wenselijke integrale  bedrijfsvoering. In het IT-servicemanagement  kunnen de procesbeschrijvingen beter worden onderhouden en de processturing  verbeterd.

Het management van processen is niet nieuw maar wel zeer actueel. Er is constant verandering, en je moet rekening houden met verschillende en vaak tegengestelde belangen en niemand heeft het volledige overzicht. Hoe kunt u vanuit uw positie toch uw invloed vergroten en de organisatie in de juiste beweging krijgen en houden?  Een praktische vraag waar we in onze dagelijkse praktijk met opdrachtgevers aan het werk mee zijn.

Bert van den Bogaard

Senior Managing Partner Adsom B.V.

Tags:

UA-39505741-1