Vrouwen aan de top!

De discussie over te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft de gemoederen bezighouden. Zojuist nog in een persoonlijke ontmoeting met een stevige CFO, midden vijftiger van een Nederlandse vestiging van een Franse onderneming die het veld moet ruimen voor een vrouw, vraagt om meer strategisch kader.

Als we alle Ceo’s en Cfo’s in de AEX en AMX nemen zijn dat er samen bijna honderd. Daarvan is  slechts 8% vrouw.  Deze bedrijven met vrouwen in de top  zijn evenwel niet de minste: denk aan DSM, Wolters Kluwer, Heineken, Shell.

De roep om quota  op het aantal vrouwen in de top is regelmatig te horen maar het afdwingen daarvan gaat ver. Andere factoren en competenties die iemand tot een goede CEO of CFO, COO etc. kunnen maken , komen dan mogelijk niet in beeld, worden aan het oog  onttrokken en kunnen op lange termijn de zaak  schaden.

Denk hierbij aan Olga Zoutendijk, de voormalige  president-commissaris bij ABN Amro is daar een goed voorbeeld van.  Als je goed bent als vrouw voor de top kom je er wellicht zelf ook wel zonder quota, denk eens aan het Rotterdams Havenbedrijf, de  Nederlandse Luchtmacht, met hoog begaafde vrouwen in de top die hun mannetje staan.

In de Baltische staten en Italië is het percentage topvrouwen aanzienlijk hoger, namelijk 34 %. De verklaring achter dit verschil kan liggen aan het feit dat in deze landen vrouwen minder part time werken. Er is zeker ook een verband te trekken als je landen vergelijkt op parttime werken en vrouwen in de top. Er is gericht  groot onderzoek gedaan door Credit Suisse en er is gebleken dat bedrijven met vrouwen in de top het wel tot 29 % beter doen dan de benchmark.

Dit is een gegeven dat in vele bestuurskamers doorklinkt. Er zijn in de afgelopen jaren al beleggingsfondsen opgezet die zich richten op bedrijven met vrouwen in de top . Interessant  is de opmars te zien van vrouwen in de top van kunst en cultuur, in top sport , in de top van sociaal maatschappelijke functies, in de top op absoluut  wereld niveau.

Geïnteresseerd in reflectie en denkkaders over dit thema? Neem contact voor een vrijblijvende afspraak.

Tags:

UA-39505741-1