VRIJWILLIG KOMT ER GEEN SCALE UP

Recentelijk bleek uit de publicaties van de KvK dat de groei van het MKB Nederland stagneert ondanks toename van het aantal startende bedrijven. Dat is jammer omdat deze categorie familiebedrijven  goed is voor wel 80 % van de werkgelegenheid.

Wat is de oorzaak?  

Het verdienmodel van een start up moet natuurlijk kloppen en de klantengroep aanspreken en de technologie  moet werken maar er valt nog wel te leren op het gebied van menselijk gedrag en veranderen.

Het draait nog te veel om uitsluitend goeie wil bij MKB bedrijven die nu juist ander gedrag moeten tonen om de gewenste groei er in te houden.. Als het de bedoeling is dat er iets van de scale up plannen terecht komt moeten we onszelf en elkaar meer klem durven zetten. Daarbij kan de Odysseus-metafoor helpen.

Net zoals de mytische held zich door zijn bemanning aan de mast liet vastbinden om niet door het verleidelijk gezang van de Sirenen, zijn schip op de rotsen te sturen, zo hebben wij ook krachtige hulp nodig van buitenaf om tot verstandig gedrag te komen.

Vrijwillige gedragsverandering is veel te ingewikkeld. Wij zijn als mens niet zomaar in staat om onze gewoonten en gedrag aan te passen. Ook wanneer het al lukt  enige nuttige stappen te zetten is het effect per saldo lang niet altijd positief. Wanneer we op een bepaald aspect op de rem trappen voelen we ons onbewust vrij om op andere terreinen weer vol gas te geven. Onze zelfcontrole pakt veelal negatief uit. Dit zijn uitkomsten van gedrag-onderzoekers die  ons te denken geven.

Pas als we onze eigen onmacht zien en durven erkennen dat we hulp nodig hebben, dus dat we aan de mast gebonden moeten worden, valt er positieve verandering te verwachten. We kunnen wel een voorbeeld nemen aan  Anonieme  Alcoholisten.  

Vraag is of Adsom mag vastbinden ? Laten we beginnen met het leggen van een verkennende strik voordat we stevige knopen leggen.

Tags:

UA-39505741-1