MKB Nederland stagneert.

Hoewel het aantal startende  bedrijven in het MKB segment toeneemt, stagneert de groei bij meer dan 80%. Om te kunnen concurreren zijn innovatieve initiatieven nodig en om niet voorbij gestreefd te worden levert groei ook het ultieme bewijs  van het bestaansrecht van elke onderneming.

Hier moet iedere verantwoordelijke manager over gaan nadenken. Continu afstemmen, integraal. De tussenstand pijlen en reflectie zoeken is geen recht of tijdverdrijf maar een must.

Nieuwe technologie en andere klantvraag biedt kansen om hierin mee te gaan. Dat bewijst echter maar een deel van de MKB bedrijven die investeren en ontwikkelen en die meer dan 20 % groei realiseren in omzet en medewerkers.  Zij identificeren kansen en zetten die in voor hun onderneming.

De fasen van ontwikkeling van start up naar een scale up vergt meer inzicht.Zo moet het verdienmodel kloppen, de juiste klantengroepen aanspreken en de technologie moet werken. Bijna alle scale up  bedrijven worden met bankleningen  gefinancierd en zijn er risico’s bij het benutten van de groeikansen dus moeten er ook andere opties  en investeerders worden gevonden.

De Europa 2020 doelstellingen vanuit Brussel kent regionale financiële versterking toe, mogelijk kunt u een passende lokale en/of regionale bijdrage in werkgelegenheid bieden, zeker voor de krimpregio’s. En zijn er meer financiële bronnen beschikbaar voor waar de kenniseconomie centraal staat en het bedrijf wil groeien. Deze ambitie moet overtuigend blijken.

Hierbij voor het toetsingskader een eenvoudige richtsnoer voor groei:

1. Focus op de toekomst en groei, energie volgt aandacht.

2. Stel een denkteam samen vanuit disciplines (commercieel / technisch / financieel).

3. Terugkoppeling met potentiële klanten voor toetsing en inzicht in de levensvatbaarheid.

4. Verander. Denk na  over aanpak hoe de nieuwe dienst/product in de markt wordt gezet.

5. Contact / houdt initiatief. Zoek aansluiting met kennisinstituten

Bedrijfsgroei bij het MKB is van strategische waarde voor de Nederlandse economie, voor het  voortbestaan van de onderneming en de toekomst  van uw medewerkers.

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek om in vertrouwen het denkkader voor groei met u te bespreken vertaald naar concrete handvatten voor de uitvoering. Het spiegelen en sparren leidt veelal tot verrassende perspectieven !!!

Voor overleg mail Bert van den Bogaard

UA-39505741-1