Steeds maar weer die goede voornemens!?

Goede voornemens! Ze zijn er. Bij een ieder…waarbij wordt nagedacht, en nagedacht, en nagedacht…en dan is er sprake uitstel en uiteindelijk ….is het er weer niet van gekomen!!!

Persoonlijke verandering wordt alleen maar  bereikt met een realistische benadering en planning.

Onmacht, onrust, chaos en het maken van verkeerde keuzes die het behalen van onze doelen belemmeren komen regelmatig voor doordat we onze vaardigheden en hersenen niet genoeg aanpassen aan de veranderingen van onze omgeving.

De 21e century skills vragen nieuwe leer- en persoonlijke innovatieve vaardigheden en het besef hoe je het e.e.a. effectief kunt toepassen, carrière- en levensvaardigheden als het gaat om sturing (van je eigen loopbaan, werk,etc.), leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid.

Helaas worden nog steeds  duizenden leerlingen opgeleid voor banen die er straks niet meer zijn!Ook zal de beroepsbevolking zichzelf opnieuw moeten “uitvinden en ontwikkelen”om ook in de toekomst de eigen werkneembaarheid te verhogen.

Uitdaging.

Wij nodigen ambitieuze mensen, kenniswerkers, managers, afdelingshoofden etc. uit voor reflectie voordat ze tot actie overgaan zoals bij een sollicitatie, een interne loopbaan- of externe carrière stap.

Wij zijn gespecialiseerd in het praktisch toetsen van persoonlijke visie, je functionele plannen en je doelen. We helpen mee in de totstandkoming en de formulering van concrete haalbare doelen. Want wat je nastreeft moet je niet alleen goed kunnen formuleren, het gaat vooral ook om de weg er naar toe (scenarioplanning) en de uitvoering ervan. Je moet ook over een goede motivatie beschikken en de juiste vaardigheden aantoonbaar hebben ontwikkeld en je potentieel kunnen door-ontwikkelen.

Dat vraagstukken en acute problemen ook kansen scheppen geldt ook op bedrijfs-  en organisatieniveau zoals nieuwe technologie die de bestaande business van de onderneming  direct kan bedreigen. In een Quick scan kan  Adsom helpen definiëren wat het specifieke probleem is en welke scenario’s kunnen worden gevolgd om erger te voorkomen.

Sinds 2015 is er economische herstel en de lijnen doortrekkend zal zich dat voortzetten. Hoogste tijd om de plannen en de conditie van de onderneming en de  organisatie te toetsen. De invoering van competentiemanagement vereist tijd, energie en draagvlak, aanpassingsvermogen en geduld en wilt u uiteraard concreet resultaat zien.

Als het resultaat  voorop staat, de gewenste competenties bepaald zijn en de doelen zijn bekend is het tijd voor toetsing want veel leidinggevenden vinden het lastig om hun wijze van sturing te veranderen. Ze blijven sterk gericht op beheersen en controleren.

 

Uitnodiging en aanmelding:  Plannen toetsen op haalbaarheid en resultaten

_____________________________________________________

Toetsing persoonlijke ambities en plannen afgezet tegen toekomstige ontwikkelingen.

Toetsing loopbaanstap intern/ extern. Persoonlijke S.W.O.T

 

Toetsing  huidig ondernemers-/bedrijfs-/organisatie- verkoopplan.

Organisatie Quickscan.  S.W.O.T. & Boston Analyse

 

Strategie ontwikkeling, scenarioplanning, uitvoering

 

Kosteloos/ tijd 2 werkuren.

Gedurende maande mei – juni

Toets uw plannen op haalbaarheid en resultaten.

Neem in vertrouwen contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

Tags:

UA-39505741-1