Gedrag topmanagers teleurstellend.

Het was even schrikken om de uitkomsten van het onderzoek onder ogen te krijgen van topmanagers om hun eigen ambities waar te maken. Op het gebied van onze hoofdthema’s “innovatief en duurzaam ondernemen” heeft bureau Hofkens onderzoek gedaan. Er waren 80 bestuurders uit de publieke en private sector bevraagd. Die vertelden welk type leiderschap er nodig is en hoe de stand van zaken is.

Wat blijkt ? Topmanagers geloven dat er dringend behoefte is aan een nieuw type bestuurder, met meer zelfreflectie, met verbindend vermogen, dienstbaar en gericht op de lange termijn, die zich ook hard maakt voor circulaire groene economie. Maar praktisch zie je dit leiderschap nog niet. Wel is men te behoudend, te weinig aanspreekbaar- inclusief zijzelf. Geen wonder dat het vertrouwen in topmanagers afneemt. Te veel gericht op winst op de korte termijn.

Wel zijn de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leiders opmerkelijk: Vrouwelijk topmanagers herkennen zichzelf meer in het gewenste profiel dan mannen ( 79 % : 40%). Vrouwelijke bestuurders zijn meer bereid om persoonlijk te veranderen door middel van coaching en training dan de mannen (91% : 35 %).

Schokkend is dat, hoewel de ondervraagde bestuurders grote veranderingen nodig vinden, met name de mannen, geen serieuze pogingen ondernemen om hieraan te werken. Dat constateren ze zelf!

Als het zou gaan om oudere bestuurders die op het punt staan het stokje door te geven, dan is er nog geen ramp. Kies dan voor een vrouw als opvolger en maak plaats. Wacht niet. Maar wat als je als bestuurder nog blijft zitten? Dan is een laisser- faire houding funest.

Waarom zouden andere medewerkers in het bedrijf werken aan positieve verandering, als de leiding zelfgenoegzaam afwacht tot de wereld vanzelf beter wordt ?

In het huidige tijdsperk zal het toch ook moeten gaan over de vraag hoe je als bestuurder kunt worden wie je volgens jezelf zou willen zijn!? Hoe je daadwerkelijk kunt laten zien dat het menens is met de zorg voor mens, milieu, maatschappij!?

Regelmatig melden zich bij Adsom ambitieuze managers o.a. voor ondersteuning, begeleiding, coaching in hun rol alsook in de begeleiding van werk naar werk of een volgende carrière stap. Maar als je als manager gedragingen vertoont en beslissingen neemt die niet consistent zijn met de leider die je “eigenlijk” zou willen zijn, is er geen voorbeeld en zal je nooit die persoon worden die de beoogde verandering trekt.

Interesse? Maak dan een vrijblijvende vertrouwelijke afspraak!

 

 

Tags:

UA-39505741-1