PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING

Recentelijk vertelde één van onze cursisten die op sollicitatiebezoek was geweest dat zijn  persoonlijke kwaliteiten werden gemeten aan de hand van de zogenaamde Big-Five dimensies. Voor zover  de methode u niet bekend voorkomt, hierbij een korte uitleg.

Bij dit model worden mensen niet ingedeeld in hokjes of types zoals dat in commerciële testen wel gebeurt, liefst met kleuren: jij bent blauw, ik ben oranje.
Met de big five- aanpak meet je personen op vijf kenmerken: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele  stabiliteit en openheid tegenover nieuwe inzichten.

Deze vijf persoonlijkheidsdimensies staan ook centraal in het onderzoek van Hudson en collega’s en ook Adsom werkt hiermee. Aangetoond is dat doelgericht werken aan je persoonlijkheid mogelijk is. Daar draait het ook om. De sleutel is daarbij het oefenen van nieuw, concreet gedrag.

Waar valt dan aan te denken? Als je meer extravert wilt worden helpt het bijvoorbeeld om te beginnen met het uitvoeren van kleine simpele communicatie opdrachten richting personeel. Of het kort en bondig uitschrijven en oefenen van antwoorden op veel gestelde vragen.  Gaandeweg worden andere uitdagingen voorgesteld waarbij handvatten worden aangereikt on tel eren toepassen.

Wie emotioneel stabieler wil worden moet ook een dagboek bijhouden over de omgang met emoties. De veranderingen die optreden gedurende  het veranderingstraject zijn wel meetbaar. Oefeningen bij Adsom worden één op één en in kleine vertrouwelijke workshops  toegepast.

Metingen tonen aan dat als je een concrete actie voorneemt en het lukt, dan ga je anders naar jezelf kijken en ben je geneigd weer een volgende stap te zetten.

Aangetoond is dat wel 90 % van de medewerkers iets aan haar persoonlijkheid  zou willen verbeteren. Competentiemanagement en ontwikkeling is ook voor de beste organisaties onontbeerlijk om tot overtuigende resultaten te komen.

Adsom begeleidt daarom al jaren de implementatie van competentiemanagement bij de meest uiteenlopende organisaties. Neem eens contact op voor training/ coaching  competentieontwikkeling  Big Five.

Vanuit inzichten doelgericht oefenen om tot nieuw gedrag te komen.

Tags:

UA-39505741-1