STOP MET ONTKENNEN FINANCIËLE PROBLEMEN

In deze onzekere tijden groeit de kans dat uw onderneming met financiële problemen wordt geconfronteerd. Uw bedrijfsactiviteiten vallen terug maar de vaste en personele kosten blijven. Het is essentieel dat bij financiële problemen snel hulp wordt geboden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dan helpt de 80-20 regel van Pareto om de organisatie aan te passen. Juist deze regel is een kompas  in veranderende omstandigheden waarbij de bakens moeten worden verzet.

ONTKENNINGSFASE

Uit onderzoek en ervaring blijkt echter dat managers veel signalen nodig hebben voordat ze hulp zoeken. Dat is begrijpelijk want niemand loopt te koop met zijn financiële problemen. Ontkennen en verbloemen ligt in onze aard en wil men liever wachten op het signaal en de tijd  dat het probleem overwaait. Dit taaie vraagstuk is thans dagelijkse kost van managers en financial controllers. De flexibele schil en de vaste organisatiestructuur verhitten de gemoederen en het verloop van het kostengetij wordt met argusogen gevolgd. Intussen verstrijkt de tijd en wordt veel ongewis.

REFLECTIE OP ONTSLAG

Adsom is al 35 jaar vertrouwd met het analyseren van organisatie- en loopbaanvraagstukken en dit gegeven levert de uitgangspunten op voor een begeleidingsaanpak die voor zowel de werkgever als de vaak hoogopgeleide  medewerker een onafwendbaar afscheid verzekert zonder grote schade. De bakens kunnen worden verzet in een beheerste afwikkeling voor beide partijen.

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

Werkgevers willen de procedure bij het UWV graag voor zijn, die kost veel tijd en administratieve omhaal. Beter is directe afspraken te maken en is dat gunstig voor de ontslagen werknemer. De wettelijke transitievergoeding wordt dan vaak met een factor verhoogd met een apart budget voor outplacement.

BETEKENISVOLLE ONTMOETING

Samen sta je sterk. De OR mag financiële  gegevens van het bedrijf inzien en kan zo beoordelen wat haalbaar is . Dat is belangrijk omdat veel bedrijven nu al in zwaar weer zitten. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen. Anticiperen beter dan reageren. Daarom zij wij graag beschikbaar voor een vrijblijvende ontmoeting.

UA-39505741-1