Steeds meer komt de roep om leiderschap met autoriteit in plaats van macht en management.

Bestuurders, managers, leidinggevenden: introspectie voor charismatisch leiderschap!?

Afgeven op managers en bestuurders die het niet zo nauw nemen met de regels, gebrek aan fatsoen tonen, geeft ons als regel een integer gevoel maar in onze hang naar morele superioriteit schuilt ook wel de hypocrisie. Wie in opspraak raakt lijkt er vaak oprecht van overtuigd niets verkeerd te hebben gedaan.

Het is een gegeven dat men steevast milder oordeelt over zichzelf dan over anderen. Ons beeld van anderen klopt vaak beter dan dat van ons zelf, gedrag is kennelijk een betere graadmeter dan het hebben van intenties. Dit verschil wordt steeds groter naarmate de carrière stijgt,men meer macht en/of geld heeft.

Managers en bestuurders verschillen uiteraard in hun kijk op sociale dilemma’s. Zo kan een keuze voor persoonlijk belang ten koste van collectief belang worden gezien als immoreel want wie het collectief schaadt benadeeld uiteindelijk ook zichzelf. Maar leidinggevenden met een individualistische meer competitieve instelling zien diezelfde keuze juist als een teken van intelligentie.

Dan is er nog zo iets als een morele standaard en ga je gedrag ontlenen aan wat andere managers in hun omgeving denken en doen. Een soort blinde vlek. Een buitenstaander met een andere referentiegroep, ziet dit waarschijnlijk scherper dan iemand die er middenin zit. Hier zit de verklaring voor het verschil van paradigma’s.

Leiderschap gebaseerd op IQ alleen komt vooral neer op het gebruik van logica en ratio en voor het voeden van het ego. Men krijgt misbruik van hiërarchie door macht en controle mechanismen. We prefereren leiderschap van uit de 4Q’s en het inzetten van o.a. emotionele intelligentie.

Onderzoek Emotionele intelligentie.

Objectieve Introspectie voorkomt risico’s. Adsom biedt met onderzoek emotionele intelligentie een vergelijk tussen uzelf en de norm. Hoe belangrijk is het dat u de gewenste betreffende competenties laat zien en hoe goed u de leiderschap-competenties laat zien bij verschillende groepen van beoordelaars?

Morele autoriteit.

Onze onderzoeken zijn bedoeld om ervaren leidinggevenden, managers en bestuurders door hun gehele omgeving te laten beoordelen. Met morele autoriteit maakt u gebruik van uw vrijheid om te kiezen. Als geweten richting geeft aan visie, en discipline dan ontstaat langdurig leiderschap. Als er wordt getwijfeld aan het geweten, gebeurt dit niet, blijven er kansen op herstel liggen.

Charisma

Beschikt u over de eigenschappen voor charismatisch leiderschap in samenhang met andere leiderschapskenmerken en eigenschappen? Hoe past u deze toe en hoe effectief bent u? Wat zijn de kenmerken, het verschil tussen vrouwen en mannen, de valkuilen?

Leiderschap en charisma horen bij elkaar. Het maakt dat jij anders en effectiever bent! 

Game changing for business and careers. Life changing for people.

Wij helpen professionals om de emotionele intelligentie vaardigheden toe te passen die het zelfbewustzijn, de empathie, het leiderschap en veerkracht verbeteren.

Hoogste tijd voor Introspectie. Maak daartoe een eerste vrijblijvende afspraak.

Tags:

UA-39505741-1