Regie over je eigen toekomst!?

Regie over je toekomst: loopbaanontwikkeling, koersbepaling en ontwikkeling van de persoonlijke carrière!

Men denkt vaak: “ik zit hier nog best lekker, waarom zou ik switchen?”  Toch bekruipt bij velen de gedachte wat een volgende stap zou kunnen zijn en waar dat te realiseren?”

Na een aantal jaren van succesvol en plezierig werken zou u zichzelf kunnen afvragen of uw huidige werkzaamheden ook in de toekomst nog wel bevredigend voor u zullen zijn. Misschien dat u om andere redenen op het punt staat om een nieuwe invulling te geven aan uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in visies met uw werkgever, veranderingen bij uzelf, wijzigingen betreffende de functie-eisen of een (aanstaande) her-organisatie.

De economie groeit, de markt is beweging, kansen doen zich voor. Verandering van baan vergt echter grote zorgvuldigheid. Het is dan ook in ieders belang om in een zo vroeg mogelijk stadium voorbereidende acties te ondernemen.

De individuele ondersteuning “”Interceptie en Loopbaanontwikkeling””, bestaande uit 8 zeer praktische, individuele doelgerichte dagdeel sessies, is speciaal ontwikkeld om uw volgende loopbaanstap vorm te geven alsook te realiseren!

Uw carrière een heldere richting geven, een nieuwe of aangepaste koers uitzetten, persoonlijke en functionele door-ontwikkeling, daarvoor bent u zelf in eerste instantie zelf verantwoordelijk.

Wat de aanleiding ook moge zijn, u zoekt een nieuwe inspirerende toekomst, waarin u voor uzelf bekende, maar wellicht ook ontgonnen kwaliteiten en kansen, wilt aanboren.

Wij helpen u heel praktisch uw ambities realiseren.

Zowel vanuit de werkgever alsook de werknemer zijn er tendensen aanwezig om de beslissing, iets aan de arbeidsrelatie te doen, uit te stellen. Hierdoor treedt er voor u wellicht onnodige schade op aan uw carrière, uw ontwikkeling

Het is belangrijk om actie te ondernemen, echter met grote zorgvuldigheid met meer regie en controle over uw eigen toekomst. 

Herkenbaar? U bent welkom voor spiegeling en sparren over uw loopbaantoekomst. Neem contact op voor een vrijblijvende koffie afspraak.

UA-39505741-1