Lessen uit een pandemie.

“In stille tijden moet je innoveren om vernieuwend te kunnen terugkeren als de samenleving weer open gaat”. Deze visie viel in de afgelopen periode regelmatig te beluisteren waarbij zowel beklemmingen maar ook kansen werden gezien en benut zowel bij bedrijven als ook op individueel niveau.

Diversiteit houdt  getroffen  bedrijven overeind. Zo verruilde VDL de busproductie in Heerenveen voor het maken van toiletten en badkamers. Dit principe geldt ook voor kansen bij loopbaan perspectieven. Zo hebben links en rechts tientallen ambitieuze vrouwen in de recente periode voor verrassingen  en doorbraken gezorgd door hun benoemingen in zowel politieke als bestuurlijke topfuncties.  

Corona leidde bij onze banken tot een versnelling van de digitalisering. Alleen al bij de lokale kantoren van een bekende grote bank verdwenen er 5.000 banen, schrapte een ander 2.000 banen en gooide men de topstructuur om. Vooral de lage rente, traditioneel een belangrijke inkomstenbron voor banken, veroorzaakt problemen. Ingrijpen is dan noodzakelijk om de verhoudingen tussen kosten en opbrengsten in evenwicht te houden.

PASSIEVE HOUDING.

Veel functionarissen hebben zich persoonlijk eerder door aantrekkelijke voorwaarden bij hun werkgever veel te afhankelijk en passief gemaakt en raken nu in hun positie beklemd.

Ons bedrijfsleven heeft klappen gekregen, er waren er die  konden profiteren maar veel zitten met  financiële blokkades ondanks miljarden aan steun van de overheid. Dit treft vooral de wat kleinere bedrijven met weinig financiële reserves. Bedreigend zijn de opgelopen schulden van wel 200.000 bedrijven samen goed voor wel 16 miljard euro schuld bij de belastingdienst. Voet bij stuk houden of kwijtschelden wordt nog een duivels dilemma voor de overheid en belastingdienst.

PLEZIER BELEVEN AAN TAAIE VRAAGSTUKKEN

Per bedrijf kijken wat redelijk is, maatwerk dus, is in de praktijk voor een overheid niet haalbaar. Zelf anticiperen op wat haalbaar is met verschillende alternatieven is een must en altijd beter dan volgen of afwachten op wat kan komen. dat geldt ook voor loopbanen en werkzekerheid.

Als je de actuele vraagstukken wilt oppakken blijk je op twee fronten te moeten werken. Vernieuwend bezig zijn is nog niet genoeg, je moet tegelijk ook blokkades kunnen opruimen om meer ruimte te maken voor vernieuwing. Er bestaat geen standaard aanpak want vernieuwing werkt het best als het tijdig op maat door reflectie van betrokkenen en adviseurs wordt vormgegeven.

Tijd voor spiegeling en/of herorientatie? Neem contact en maak een vrijblijvend afspraak.

UA-39505741-1