OMGEVINGSWET

Met de nationale omgevingsvisie en omgevingswet in de maak wil de overheid de regels voor de ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo wordt het o.m. makkelijker om bouwprojecten te starten. Maar zeven van de tien omgevingsexperts die bij kleine gemeenten werken, willen opnieuw uitstel. Ze vrezen door personeelsgebrek en haperende ICT- techniek vertraging op te lopen. Te veel werk en falende software betekent voor een groot aantal gemeenten met een flinke bouwopgave al gauw niets te kunnen en dat betekent weer achterstand en maatschappelijke risico’s.   

GEMEENTEN MOETEN ROBUUSTER

Wil een kleine gemeente blijven presteren, tempo houden om een stevige poulepositie in te nemen bij een komende samenwerking of gemeentelijke fusie, dan zal de organisatie robuuster moeten worden, minder uit eenpitters bestaan maar veeleer talenten ontwikkelen, geschikt om te kunnen functioneren in cross functionele teams. Dit patroon vind je terug bij meer groeiende organisaties. Daarom zien wij voor het thema robuuste gemeenten als primaire hoofdlijn, denkkaders verruimen en de organisatie van werk te heroverwegen.

CROSS FUNCTIONEEL MANAGEMENT                                                         

Hier gaat het om aandacht voor werkprocessen binnen organisaties die functionele grenzen overschrijden. Zonder de staande structuur te verstoren past hier een matrix waarbij talenten uit diverse functiegebieden worden ingezet op ad hoc basis om een functie en/of nieuwe taken SMART te vervullen.

Multifunctionele talenten, Omgevingswetgeving, Omgevingsontwikkeling, Ruimtelijke ordening

GEZAGSSTRUCTUUR                                                                                                      

Dit betekent ook een nieuwe uitdaging voor kwartiermakers en programma-managers die moeten uitzoeken hoe je een cross functioneel team gaat leiden waarvan de leden ook nog rapporteren aan een manager in een traditioneel gestructureerde organisatie.

Bij besluiten waar compromissen moeten worden gesloten, kun je naar de algehele missie kijken van de organisatie om vast te stellen welk efficiency-principe die missie het best ondersteunt. Bij meer verscheidenheid aan functionaliteit past ook een minder steile span of controle.

Wat ook de officiële titel is van de functie, steeds meer kleine organisaties ongeacht gemeente of  MKB-bedrijf, kunnen er op sturen dat gekwalificeerde medewerkers op meer niveaus verantwoordelijkheden op zich gaan  nemen die vroeger voorbehouden waren aan de hoogste managementlaag. Daar licht de sleutel en uitdaging om beter te anticiperen op groei en nieuwe wetgeving.

Ontwerp, ontwikkelen, samenstelling, teamwork, middelen, zijn uitdagingen voor elke gemeentemanager. Neem extra tijd  juist nu voor reflectie. Maak vrijblijvend een afspraak, u bent welkom voor elke vorm van reflectie, inspiratie, een  concept, een denkkader.

UA-39505741-1