KRAPPE ARBEIDSMARKT

Als er in de huidige economie sprake is van inflatie en de angst voor recessie overstijgt dan staan werkgevers voor een krappe arbeidsmarkt die een andere aanpak oproept dan die nu wordt getoond. Het probleem ligt waarschijnlijk voor een deel bij de organisatie zelf. Het is waar dat de arbeidsmarkt krap is maar doen werkgevers er echt alles aan om personeel te vinden?

‘Als het getij keert moet je de bakens verzetten’ dat heeft extra betekenis voor de waarden van 45 plus en diversiteit. Als je ziet hoe laks, vaag en eenzijdig sommige organisaties nog werven, dan kan dat wel beter. Daar is visie voor nodig maar begin met het taalgebruik te herstellen en stop met agile, scrum masters, onboarding en vibe managers. Dat levert mensen op die weten wat ze doen en beter in de cultuur passen.

Ga oudere werknemers in dienst nemen en geef diversiteit een kans. 50 plus vormt het grootste bulk op de markt. Geef mensen met een andere huidskleur meer kans, ook kandidaten met long covid, autisme e.a. die nog steeds beneden hun niveau werken of in een ander vakgebied.

Werkgevers hebben mogelijk minder last van een krappe arbeidsmarkt dan van een krappe gedachtegang, is onze stelling. Opvallend is dat het personeelstekort zich ook voordoet op plekken met veel regeldruk, en zo lijkt personeelstekort meer op een waarderingstekort. 

Dat veel jongeren zzp’er worden kan worden opgevat uit de slimme wens niet telkens onnodig te willen vergaderen, urenregistraties, invullen van heidagen en brainstormen over vage visiedocumenten.

NIEUW LEIDERSCHAP

Werken aan nieuw leiderschap voor de organisatie vergt vooral zelfkennis en visie op de toekomst. Moed tonen bestaande inzichten over functies en functioneren in een actueel licht te stellen. Als de huidige methoden blijken niet meer te werken moet je die ook durven loslaten. Zelfreflectie en verbeeldingskracht zijn daarbij onmisbare instrumenten om uit de klem van een krappe arbeidsmarkt te komen.

Adsom adviseert om een stevige interventie te plegen om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak komt om te werken aan een complete vitale organisatie. Wie dat niet doet riskeert strategisch onvermogen zijn gewenste positie te realiseren.

Reflecties!? Neem vrijblijvend contact op met ons voor een reflectie op dit thema.

UA-39505741-1