Nieuwe Bondscoach!

Verbazingwekkend hoe de procedure is verlopen voor een zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Een professionele aanpak was het zeker niet. Te veel ad hoc aanpak waardoor bij kandidaten de verkeerde  verwachtingen zijn gewekt. Met deze openbare functie die in de publieke opinie onder een vergrootglas ligt moet je wel erg zorgvuldig te werk gaan.

De te volgen procedure moet duidelijk en transparant zijn. Fout is al de suggestie dat iemand de functie krijgt en dan later er weer op terugkomen. Dat geeft gegarandeerd onherstelbare  schade bij wie het niet wordt als bij wie het dan wel wordt. Want wordt de laatste dan eigenlijk echt gewenst of zijn het meer de omstandigheden.

Van Breukelen. Zeker was hij een uitstekend keeper maar de  weinig professionele recruiterings-aanpak is toch wel te wijten aan gebrek aan kennis.

Het lijkt op zelfoverschatting in zijn functie als technisch directeur. Dat hij in zijn enthousiasme te hard is gegaan en inschattingsfouten heeft gemaakt. Hij ging alleen en te snel en werd teruggefloten binnen zijn eigen organisatie.

Het niet kennen en beheersen van de effectiviteitsformule E= k * a * m  is, als zo veel anderen, ook hem funest geworden. Natuurlijk kun je niet overal verstand van hebben. Beter was geweest als van Breukelen in een benoemingsproces iemand naast zich zou kunnen krijgen die hem zou kunnen sturen. Nu zullen de heren Ten Kate en Advocaat als verliezer en winnaar alleen staan om respectievelijk het verweer van wit was praktijken en weglopen tijdens een contractuele verbintenis publiekelijk te plooien.

De KNVB zoektocht naar een nieuwe bondscoach rechtvaardigt een heldere analyse die breed gedeeld wordt en die leidt tot overeenstemming over de te volgen koers. Die overeenstemming klinkt vervolgens door in de profielschets en in de rest van de procedure, zodat de kwaliteiten van de gekozen kandidaat passen in de toekomstvisie van de KNVB.

Om maximaal resultaat op te leveren moet de procedure nooit beginnen met een blik op de kandidaten, maar met een blik in de spiegel, heldere visie en beleid op grond van die visie. Bij zoek- en vindprocessen van managers en specialisten heeft Adsom expertise ontwikkeld en volgt daarin een vrij uitzonderlijke aanpak. Het begint altijd met de vraag waar we op termijn willen zijn.

Bij de uitwerking wordt de zaag scherp gehouden, de koers zorgvuldig bewaakt. Aan de basiscondities en het bijbehorend gedrag wordt niet getornd. Adsom maakt zich sterk voor een optimale uitvoering van haar opdrachten. Een mentaliteit die geheel in lijn ligt met de opties van Adsom’s  opdrachtgevers: de beste man/ vrouw in de vacante functie.

 

 

 

 

 

Tags:

UA-39505741-1