ZINGEVING IS NIET VANZELFSPREKEND

Recent onderzoek onder onze cliënten die bij Adsom een traject externe loopbaanbegeleiding ontwikkeling, outplacement of carrière ontwikkeling volgen heeft opnieuw laten zien dat mensen betekenis in hun werk heel belangrijk vinden.

Als we dat niet zien lijden we daaronder, leert ons onderzoek. Ook het Tinbergen Instituut stelde vorig jaar nog dat de grote meerderheid van werkende mensen in onderzochte landen, graag wil dat zijn of haar werk nuttig is, ook voor de maatschappij.

Zinvol werk is niet alleen maar goed voor ons welbevinden. Wanneer we een “hoger doel ervaren” in ons werk, leidt  dit vaak tot meetbaar betere werkprestaties. Werkenden met meer ‘purpose’ ervaren in hun werk meer gemotiveerd te zijn en zich meer betrokken te voelen bij hun werk en dat kan weer leiden tot minder verzuim en betere prestaties.

Een heel andere vraag is echter: hoe kom je aan je hogere doel? Wij zien twee  benaderingen, een meer sociologische en een psychologische. De eerste benadering gaat ervan uit dat we in de maatschappij sommige doelen als meer waardevol zien dan andere. Heb je een baan die daar om draait, dan heb je geluk, zou je kunnen zeggen.

De psychologische benadering heeft als vertrekpunt dat het hogere doel van je werk vooral een persoonlijke interpretatie is. De betekenis die je aan je werk toedicht kan daardoor sterk verschillen met die van je collega. Je kunt hier ook een persoonlijke carrière doel  aan verbinden.

Hierbij gaat de stelling op dat niets zo motiveert en verbindend werkt als het hebben van een persoonlijke missie. Onze conclusie is  dat door zelf ervaren dat je werk een hoger doel heeft, sterk bijdraagt aan intrinsieke  motivatie.

Wachten tot deze motivatie wordt aangereikt door de werkgever of door de samenleving, is niet de slimste aanpak. Zingeving gericht op een persoonlijke missie is eerst en vooral  iets dat je zelf moet scheppen door nieuwe waarde voor je zelf te ontdekken.

Deze ontdekking schept ook de beste kansen voor je loopbaanontwikkeling en voor de organisatie, links- of rechtsom ontstaat nieuw inzicht en een nieuwe dialoog  over verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gestuurde eigen ontwikkeling .

Langer doorwerken past ook in dit tijdsbeeld en gaat hand in hand met jezelf opnieuw willen uitvinden. Lang niet alle organisaties hebben (persoonlijke) programma’s voor een duurzaam individueel loopbaanbeleid.

Adsom heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van competentiegerichte werkzaamheden w.o. assessments en ontwikkelingsgerichte onderzoeken, een ontdekkingsreis naar eigen talenten voor de beste  werkplek, de juiste werkomgeving, etc.

Versterk jezelf door een persoonlijk gesprek met als thema zingeving met een persoonlijke missie.

UA-39505741-1