Gespannen arbeidsmarkt

Volgens veel werkgevers, is de corona-epidemie een directe oorzaak voor  groeiende spanning op de arbeidsmarkt. Tijdens ingrijpende gebeurtenissen gaan mensen hun leven en werk evalueren, worden onrustig, zoeken ook wel ander werk, beginnen voor zichzelf, ouderen gaan eerder met pensioen. Denk ook aan toenemende uitval van vitale functies bijvoorbeeld in de zorg. Hier wordt wel gesproken over de ervaring waarbij  “de kop van de romp wordt afgedraaid ”.

GEBREK AAN WAARDERING                                                                       

Nader onderzoek wijst uit onder werknemers, is er gebrek aan waardering. Meer dan de helft van de ondervraagden voelt zich onvoldoende gezien door de organisatie of leidinggevende.

Interessant is dat een deel van de werkgevers dacht dat het de vertrekkende vooral ging om een betere baan met een hoger salaris maar die transactionele  aanpak is niet voldoende gebleken. Inmiddels maken werkgevers zich wel in toenemende mate zorgen, want het tekort aan  goede krachten neemt verder toe.

Vraag en Aanbod

Uit onderzoek blijkt ook dat wel een op drie leidinggevenden het afgelopen kwartaal is benaderd  voor een functie elders. Genoeg reden om je af te vagen: hoe voorkom je dat personeel wegloopt ?  Hierbij enkele suggesties.

1.Werkgevers moeten nooit alleen op hun eigen oordeel vertrouwen. Vraag je medewerkers wat ze echt nodig hebben in hun werk. En luister dan oprecht aandachtig naar hun antwoorden.

2.De coronacrisis heeft mensen kritischer gemaakt ten opzichte van werk. Eenmaal terug te ervaren dat de problemen die er al waren voor de pandemie gewoon weer hun werkplezier ontnemen? Volgens  het HR-vakblad PW is de sociale kant van het werk voor de meeste mensen de belangrijkste reden om te blijven.

3. Medewerkers willen nu meer keuzevrijheid en flexibiliteit. Om een goede balans te handhaven tussen prive en praktijk is een empathische werkgevershouding nodig. 

4.Ontwikkeling en groeikansen. Nieuwe uitdagingen in huidige baan ?  Bij deze thema’s is de rol van de direct leidinggevende cruciaal. Vooral diens stijl heeft grote invloed. In de leiderschaps-vaardigheden van deze groep wordt nog weinig geïnvesteerd. De moraal van e.e.a. is dat mensen niet direct een andere baan zoeken maar een beter klimaat voor persoonlijke en functionele verbinding.

UA-39505741-1