PERSPECTIEF 2023

Organisaties in veel sectoren kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Dan is het extra belangrijk om bestaand personeel gezond en gemotiveerd te houden. Vooral in de zorg.

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben echter nog maar weinig contracten gesloten met elkaar, vergeleken met andere jaren. Instellingen hekelen de lage inflatiecorrectie van 1 tot 4 procent  die verzekeraars bieden.  6 tot 8 procent wordt redelijk gevonden. Instellingen kunnen hun kosten niet doorberekenen aan consumenten, zoals reguliere ondernemingen dat kunnen.

De Nederlandse Zorgautoriteit ziet dat er meer onzekerheid speelt bij de onderhandelingen en weinig vertrouwen tussen  beide partijen. Wel tekenen voor akkoord  betekent mogelijk afscheid moeten nemen van personeel en dus verschralen terwijl  er al  personeelstekorten zijn.

Toch valt ook te beluisteren dat een jaar rode cijfers draaien niet betekent  dat je door het ijs hoeft te zakken. Er zijn ook organisaties met succesvol verandermanagement en veel veerkracht in het proces.

COMPETENTIEMANAGEMENT IN DE ZORG

Bron:Elise Pel 

Succesvolle Instellingen  hebben geleerd efficiënt in te spelen op  actuele zorgmanagement-onderwerpen. Ze leren continu, geïntegreerd af te stemmen op strategische doelen die vertaald zijn in competenties van hun organisatie. Er blijken daarbij enkele  fundamentele elementen en bewegingen (top down en bottom up), beheersings- en ontwikkelings-gericht, waaraan de organisatie moet voldoen.

Met deze aanpak en sturing valt te leren hoe je effectief een cultuur-verandering, reorganisatie of herstructurering begeleidt. Er zijn bij competentiemanagement altijd relevante beheersingsdoelstellingen voor zorgmanagement te benoemen en te monitoren. Veranderingen succesvol doorvoeren en  iedereen aan boord houden, gaat dan om beheersing van kwaliteit volgens doelstelling, beheersing van organisatie en faciliteiten, timemanagement en beheersing van informatie en geplande  rendement niveaus.

VERANDERPROCESSEN

Staat uw organisatie ook voor verandering en nieuw perspectief ? Op de werkvloer is de rol van het management en grondhouding van  alle medewerkers nu essentieel om transformatie voor vernieuwing ruimte te geven.

Inspiratie, denkkader en reflectie over deze thema’s, het perspectief en het proces van verandering? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

UA-39505741-1