Job crafting

Do the work you love, excell in your passion in work that matches 100%Een goed zicht op uw competenties, op passende functies, organisaties en werking van de actuele arbeidsmarkt, stelt u in staat een weloverwogen inschatting te maken van de haalbaarheid van de uitgezette sollicitatiekoers.

Hierbij valt op dat professionals met een zelfde functie toch heel verschillend over hun baan en werkgeschiedenis denken. De verdienste van job crafting is dat het een wezenlijke bijdrage levert alle onderdelen van het werk, de functie en persoonlijke competenties te analyseren en systematisch de mogelijkheden voor verbetering na te gaan.

Bij de opzet van uw curriculum vitae en uw persoonlijke presentaties wordt het verschil met de toepassing van job crafting merkbaar. Voor de sollicitatiecommissie bij het maken van de   afwegingen een belangrijk ijkpunt bij de besluitvorming.

Het versterken bij de  persoonlijke oriëntatie op arbeidsmarkt, het verwerven van een nieuwe baan en het effectiever kunnen functioneren van mensen in organisaties vormt de kern van onze missie. Daarvoor ontwikkelen en geven wij trainingen waarbij het accent wordt gelegd op handelingsgericht leren en gedragsgericht werken.

De persoonlijke situatie met alle mogelijk denkbare weerbarstige omstandigheden is uitgangspunt van onze aanpak en wordt er met job crafting geoefend met nieuw gedrag. Het belangrijkste instrument is zijn eigen persoon. Aan de omgeving kan hij niets veranderen, aan zichzelf wel.

Laat u voorlichten en bijdragen aan uw persoonlijk succes.

UA-39505741-1