ANGST, SLECHTE RAADGEVER

Angst voor inflatie en economische groeivertraging beheerst de stemming  onder managers en bestuurders. Dat de werkloosheid in de Eurozone  op een histories laag niveau staat ( 6,8%) maakt blijkbaar nog even weinig indruk. Voor de oorlog in de Oekraïne echt begon was de beste raad al vooral kalm te blijven. De geschiedenis leert dat economische markten een oorlog snel verwerken .

NIEUWE COLLEGES

Overal in het land krijgen deze maand de coalities vorm en komen plannen in uitvoering. Zo is er een Taskforce  Nieuwbouw. In 2030 moeten er in Nederland 900.000 nieuwe woningen staan. Het tempo gaat omhoog en het wordt verantwoord versnellen. Gemeenten en corporaties sluiten nieuw partnerschap in de aanpak van Aedes nieuwe man Martin van Rijn. Bouwen is de eerste pijler met 30% betaalbare huurwoningen. Verduurzaming is de tweede pijler, de derde pijler gaat  om de leefbaarheid en zorg in de wijk. Betaalbaarheid voor mensen met een bescheiden inkomen, de vierde pijler zou zeker bouwen vanuit de fabriek kunnen zijn. Met 3D-beton printen kun je technisch modulair vooruit en versnellend bouwen.

FAMILIEBEDRIJVEN

Hartverwarmend is de houding bij de Nederlandse familiebedrijven. Zeker 80 % van de Nederlandse werkgelegenheid vindt plaats bij familiebedrijven. Steeds vaker zijn het ook de vrouwen in de familie die het voortouw nemen. Vroeger ging het bedrijf over van vader op zoon. Als er geen zoon was, was er een reden het bedrijf te verkopen. Geen zoon, geen familiebedrijf. Hoe anders is dat nu.

De kracht van een familiebedrijf zit hem erin dat de familie goed weet wat ze wil. Vooral ook haar plek weet. De inrichting van het bestuur wordt geprofessionaliseerd wat de kracht versterkt. Door de aandacht voor ondernemerschap in de opvoeding kunnen familiebedrijven bij uitstek de voedingsbodem zijn voor groei en ontwikkeling van onze economie in moeilijke tijden.

LEIDERSCHAP

Werken aan leiderschap, bij een multinational, bij de overheid of een familiebedrijf zeker onder veranderende omstandigheden en pressie, vraagt dus veel zelfkennis en de moed ruimte te geven aan anderen en afwijkende meningen. Zo kan een manager zichzelf ontmoeten. Onvermoede veerkracht ontdekken en stuiten op donkere kanten.

Oorlog in Oekraïne kan helpen de dynamiek van grote, complexe veranderingen beter te begrijpen. Toenemende onvoorspelbaarheid vergt een andere invulling van leiderschap. Hiervoor ontbreken blauwdruk en kompas.  Meer informatie over onze leergangen en workshops competentie management?

Bert van den Bogaard

UA-39505741-1