Regie over je toekomst: loopbaanontwikkeling, koersbepaling en ontwikkeling van de persoonlijke carrière

Werknemers denken vaak: “ik zit hier nog best lekker, waarom zou ik?”  Toch bekruipt bij velen de gedachte wat een volgende stap zou kunnen zijn en waar dat te realiseren?” De economie groeit, de markt is beweging, kansen doen zich voor. Verandering van baan vergt echter grote zorgvuldigheid. Het is dan ook in ieders belang  om in een zo vroeg mogelijk stadium voorbereidende acties te ondernemen. De individuele ondersteuning Interceptie en loopbaanontwikkeling”, bestaande uit 8 zeer praktische en doelgerichte dagdeelsessies,  is speciaal ontwikkeld om de volgende stap vorm te geven te realiseren alsook de carrière in een heldere richting verder te ontwikkelen en uit te zetten !  

Na een aantal jaren van succesvol en plezierig werken zou u zichzelf kunnen afvragen of uw huidige werkzaamheden ook in de toekomst nog wel bevredigend voor u zullen zijn. Misschien dat u om andere redenen op het punt staat om een nieuwe invulling te geven aan uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in visies met uw werkgever, veranderingen bij uzelf, wijzigingen betreffende de functie-eisen of een (aanstaande) herorganisatie.

Wat de aanleiding ook moge zijn, u zoekt een nieuwe inspirerende toekomst,  waarin u voor uzelf bekende, maar wellicht ook ontgonnen kwaliteiten en kansen, wilt aanboren.

Wij helpen u heel praktisch uw ambities realiseren.

Failliet en groeiZowel vanuit de werkgever alsook de werknemer zijn er tendensen aanwezig om de beslissing, iets aan de arbeidsrelatie te doen, uit te stellen. Hierdoor treedt er voor u wellicht onnodige schade op aan uw carrière, uw ontwikkeling

Het is belangrijk om  actie te ondernemen, echter met grote zorgvuldigheid met meer regie en controle over uw eigen toekomst. 

Tags:

UA-39505741-1