Werk en interactief leren

INTERACTIEF LEREN

Bedrijven bieden hun medewerkers weer vaker (vak) opleidingen aan. Uiteraard is het hebben van kennis een voorwaarde voor goed functioneren maar nieuw passend gedrag ontplooien blijkt veel meer dan kennisontwikkeling  een essentiële voorwaarde  voor competenties die duurzaam  zijn en tot voldoening strekken.

Cursussen volgen zijn niet de momenten waarop we de meeste nieuwe kennis opdoen, zo blijkt uit onderzoek van het researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt(ROA) van de Universiteit Maastricht. Mensen leren meer van activiteiten en samenwerken met ervaren collega’s en coaches, zo blijkt.

Ruim 4000 werkenden werd gevraagd hoeveel procent van de werktijd ze besteden aan activiteiten waarvan ze kunnen leren. Slechts 15 % van die leertijd komt uit cursussen, de rest bestaat uit vormen van informeel, interactief leren, functioneel gedragsontwikkeling toegepast bij uitvoeren van taken tijdens het werk.

Van vergaderen en routinewerk leren we het minst. Het ontwikkelen van houding en gedrag, vaardigheden en karakter bleken belangrijker dan kennis alleen.

COMPETENTIES METEN

Adsom biedt met een  competentiegericht functioneel ontwikkel onderzoek & assessment  een instrument dat laat zien hoe goed  competenties van een medewerker en/of een team zijn ontwikkeld.  Er  wordt dan een (eventuele) kloof bloot gelegd tussen de gewenste competenties en de aanwezige competenties.

Met coaching, teambuilding en/of taakherverdelingen  wordt interactief leren door allen op een natuurlijk intensief betrokken wijze eigen gemaakt met als doel succesvol en  duurzaam functioneren.

Met meer dan dertig jaar praktijkervaring  is competentie-management in de adviesactiviteiten van Adsom als het ware natuurlijk gegroeid. Samen met grote en kleine organisaties hebben we de invoeringsprocessen  van interactief leren nauwkeurig ingevoerd en geëvalueerd. Interne vorming en ontwikkeling hebben door  interactief leren de organisaties  succesvolle  marktposities  opgeleverd.

Als het management  haar medewerkers nieuwe vaardigheden wil bijbrengen en gemotiveerd wil houden, dan moeten ze inzetten op manieren om het werk meer leerzaam te maken. Fouten maken is dan onderdeel van het interactief oefen- en leerproces, het hoort erbij.

INTERACTIEF WERKEN

Wanneer medewerkers hun mening geven is dat niet altijd even genuanceerd en diplomatiek. Logisch. Het is aan de managers om hier doorheen te kijken en zich af te vragen wat de organisatie er in positieve zin mee gaat doen. Stimuleren door te anticiperen op de  transities waar het bedrijf voor staat  door passend gedrag te tonen stimuleert om te veranderen. Zo vormt interactief leren de brug naar interactief intern- en extern samenwerken.

Voor meer informatie over “werk & interactief leren” kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Tags:

UA-39505741-1