Stellingen worden betrokken in Ontslagland

Screen shot 2015-02-20 at 10.00.08 AM

Met ingang van 01 juli 2015 wordt de regeling inzake de transitie vergoeding ingevoerd.

De regeling werpt haar schaduw in zowel de richting van de werkgever als de werknemer vooruit. In de afgelopen maanden, en naar verwachting ook de komende maanden, zal deze regeling werkgevers en werknemers die van plan zijn om een dienstverband te beëindigen bezig en verdeeld houden.

Werknemers

Voor (oudere) werknemers met een relatief hoog salaris heeft de regeling van de transitie vergoeding als effect dat een eventuele beeindigingsvergoeding na 01 juli 2015 fors omlaag gaat. Werknemers die hun dienstverband willen beëindigen om na het opstrijken van een forse ontslagvergoeding als zelfstandige verder te gaan, doen er alles aan om de procedure voor 01 juli 2015 afgerond te hebben. De overgangswetgeving biedt echter nog een uitbreiding in de tijd. Immers, op procedures die onder de oude wetgeving zijn opgestart blijft de oude wetgeving na 01 juli 2015 van toepassing. In onderstaand tabel treft u enkele voorbeelden van de financiele effecten van de transitievergoeding. Hierbij wordt uitgegaan van correctiefactor 1 bij de toepassing van de Kantonrechtersformule en een werkgever met meer dan 25 personeelsleden.

 

LEEFTIJD DIENSTJAREN SALARIS P/M KANTONRECHTER TRANSITIEVERGOEDING Verschil
55 35 8000 298080 103680 194400
50 30 8000 228960 103680 125280
50 20 6000 139320 57218 82102
50 10 5000 75600 20682 54918
40 20 8000 116640 74131 42509
40 15 6000 77760 39398 38362
40 10 5000 45900 19332 26568
30 10 8000 47520 30931 16589
30 8 6000 29160 18338 10822
30 6 5000 18900 11718 7182

 

Werkgevers

Voor werkgevers is het van belang om het initiatief tot beëindiging van het dienstverband na 01 juli 2015 te concretiseren. Hiermee wordt een vergoeding op basis van de Kantonrechtersformule ontlopen en is de in de meeste gevallen veel goedkopere transitie vergoeding van toepassing. Daarbij is ook van belang dat, in tegenstelling tot een ontslagprocedure onder het huidige recht, de uitkomst van de procedure vaststaat. De uitzondering om bovenop de transitie vergoeding nog een billijke vergoeding door de kantonrechter toegekend te krijgen ingeval van ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ aan de kant van de werkgever, is marginaal. In de memorie van toelichting wordt gesproken van het “muizengaatje” oftewel die kans is heel klein. Minister Asscher heeft op 29 november 2014 gezegd dat, indien er een juridische route ontstaat, hij deze ‘dicht zal schroeien’. Hiermee verwees hij naar een soepele toekenning van de additionele vergoeding door de rechter.

Advies

De onafhankelijke objectieve experts van Adsom begeleiden u om de effecten van de invoering van de transitie vergoeding voor u te optimaliseren. Het is dus van belang om u vooraf goed te laten adviseren alvorens een procedure tot ontbinding van een dienstverband te overwegen. 

Bron: G.Azimullah/Adsom  (zie ook http://bit.ly/1f4CJmL)

Management Adviseur Adsom

UA-39505741-1