Search results: verander management

Verandering is de enige constante binnen organisaties…doe de quick scan voor uw organisatie!

Verandermanagement … we blijven ermee bezig “Verandering is de enige constante binnen organisaties.” Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren, sociale innovatie … initiatieven genoeg. Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is. Verandering begint bij het management zelf waarbij betrokkenheid van de […]

Het INK-managementmodel is een managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Hiermee kan de volwassenheid van de organisatie worden bepaald en kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden, waar verbeteringen mogelijk zijn.

De visie achter het INK-managementmodel heeft betrekking op het continu streven naar het balanceren tussen diverse stakeholders van de organisatie, het balanceren tussen de resultaten en de inspanningen die daarop betrekking hebben en voortdurend werken aan (kwalitatieve) groei. Dit, om – in een veranderende omgeving met veranderende eisen en wensen – blijvend goede prestaties neer […]

Gevolgen economische krimp op organisaties, profit & non profit, risico management en mobiliteit

Organisaties krijgen meer hinder van externe omstandigheden met een dwingend karakter zoals economische krimp wat betekent dat begrotingen moeten worden herzien. De organisatie wordt belast hetzelfde te doen met minder middelen en/of kerntaken te handhaven met minder mensen. Bij gemeenten komen volgens een nieuw bestuursakkoord er ook meer taken bij die vroeger door de landelijke […]

Interim management

Op management- en uitvoeringsniveau. Doelen van de organisatie in de praktijk weten te realiseren, vormt de kern van ons vermogen om uw positie te helpen opbouwen en consolideren. Adsom beschikt over een pool van ervaren professionals op het gebied van: Algemeen management Financieel management (Intl.) Sales- & Marketing management, Business- & Relationships management Human resource management/P&O […]

Interim management

Veranderende omgevingsfactoren met nieuwe kansen en bedreigingen versterken de behoefte van organisaties aan tijdelijke ondersteuning van interim professionals en managers op alle niveaus.  Adsom voorziet voor alle disciplines in  tijdelijke externe management ondersteuning, strategisch en operationeel.

Ontwikkelen, Ondernemen, Managementvaardigheden

Adsom ondersteunt en begeleidt professionals en organisaties in de zakelijke-, industriële en publieke sector bij beleidsvorming, management en bedrijfsvoering. Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De expertise omvat verschillende domeinen. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste veranderingsprocessen.

Programma’s voor organisaties

Adsom helpt mensen, bedrijven en organisaties in de zakelijke – en publieke sector bij beleidsvorming, management en bedrijfsvoering. Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste (veranderings)processen.  Bent u geïnteresseerd in ondersteuning  op een van onderstaande management disciplines neem contact […]

Academy

Het  trainingsprogramma is divers en de workshops  zijn gericht op thema’s als: Verander management; Teamontwikkeling: de hockeytrainer en het kleedkamer gesprek Sollicitatie, werkverovering, loopbaanbegeleiding en carrièreplanning (individuele) Maatwerk training functionele ontwikkeling Strategie- en organisatie ontwikkeling Leiderschap en management stijlen Rendementsvraagstukken en SROI Sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid De trainingen en workshops worden gegeven door excellente […]

DE STRESS VAN DE CRISIS

Stress leidt regelmatig tot mentaal verzuim; mensen werken wel maar zijn er niet volledig met hun hoofd bij. Dit is vaak een voorstadium voor uitval. Het stresslevel van thuiswerkers is volgens de laatste wetenschap  in Nederland  sinds de lockdown zelfs met bijna 30 % gestegen. Stress raakt niet alleen werknemers aan de onderkant van de […]

Change to 2020!

Al 35 jaar staat Adsom organisaties in de industrie, MKB, zakelijke dienstverlening en de overheid alsook individuele vakmensen met raad en daad terzijde. Vaak gaat het daarbij om professionals die staan voor verandering en vernieuwing, groei & ontwikkeling. Interessant zijn de momenten waarop zij willen  leren. Vaak draait het dan om iets nieuws, een promotie […]

UA-39505741-1