Search results: strategie ont

Adsom verwelkomt nieuwe collega

Ter verbreding van onze basis en ter exploitatie van onze domeinen verwelkomen wij Anton Oppenhuizen als CONSULTANT MANAGEMENT ADVISEUR. Met een achtergrond in financiën en IT en sterk ingevoerd als MKB controller sluit de expertise, visie en werkwijze van Anton uitstekend aan bij die van het bureau Adsom. Het bureau werd opgericht in 1982 als […]

Adsom ondersteunt en begeleidt professionals en organisaties in de zakelijke-, industriële en publieke sector

Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De expertise omvat verschillende domeinen. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste veranderingsprocessen. Strategie ontwikkeling, Scenarioplanning en Uitvoering  De meest fundamentele activiteit van een organisatie en van iedere professional als het gaat om voorbereiding op de toekomst. Door ondernemerschap, […]

Beter resultaat door sturing op financiële data én human capital

Bij strategie ontwikkeling, scenarioplanning en uitvoering wordt gemonitord op Euro’s. Daarbij wordt een P&O benadering gehanteerd die het rendement van investeringen o.a.in human capital zichtbaar en bespreekbaar maakt. Daarbij wordt onder meer gestuurd op prestatie-indicatoren.   Sturen op human capital betekent voorspellende waarde geven over toekomstige omzetgroei. Meetbaarheid en bedrijfseconomische betekenis is belangrijk zodat antwoorden […]

..en ook aan bezuinigen komt een eind…crisis is voor manager kans om vooruit te komen!

Managers  van het verloren vertrouwen. Een crisis is voor iedere manager een kans om vooruit te komen. Dan moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo dient een manager deze tijd beter te lezen dan zijn rivalen ofwel de handelingsmogelijkheden in dit  tijdsgewricht beter doorgronden dan zijn concurrenten.Voorts moet hij met inzet, passie en taaiheid […]

WAAROM ORANJE FAALDE !

Nu het doek over EK voetbal 2012  is gevallen zijn er lessen te trekken voor Oranje uit krijgs-  en bedrijfskunde  en door toetsing aan het beeldmateriaal van de overige gespeelde  partijen. Bij het commentaar zijn wij uitgegaan van het door Oranje zelf voorop gestelde doel t.w. de hoofdprijs. Strategie ontwerpen is en blijft een van […]

Programma’s voor organisaties

Adsom helpt mensen, bedrijven en organisaties in de zakelijke – en publieke sector bij beleidsvorming, management en bedrijfsvoering. Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste (veranderings)processen.  Bent u geïnteresseerd in ondersteuning  op een van onderstaande management disciplines neem contact […]

CORONA EN MENTALE WEERBAARHEID

De corona crisis werkt maatschappelijk ontwrichtend, sloopt de concentratie. Alle inschattingen over hoe het verder moet zijn onzeker. Inmiddels is er een overleg platvorm Slack, een groep wetenschappers die met het RIVM  meerekent aan exit strategieën voor de pandemie in Nederland. Politieke en maatschappelijke  keuzes dwingen tot scenario’s met onoverzichtelijke immense gevolgen voor economie en privacy. LEIDENDE […]

Change to 2020!

Al 35 jaar staat Adsom organisaties in de industrie, MKB, zakelijke dienstverlening en de overheid alsook individuele vakmensen met raad en daad terzijde. Vaak gaat het daarbij om professionals die staan voor verandering en vernieuwing, groei & ontwikkeling. Interessant zijn de momenten waarop zij willen  leren. Vaak draait het dan om iets nieuws, een promotie […]

Groeiambitie

Aan de vooravond van 2020 is het tijd voor de nieuwe begroting, nieuwe voornemens en plannen, jouw strategisch ontwerp van de toekomst met die ene kernvraag waar je over vijf jaar wilt staan met de organisatie. En vooral hoe je wilt groeien. Zo wordt 2020 op grond van jouw persoonlijk zakelijk statuut een bijzonder jaar. […]

“VAR video” in organisaties voor bestuurders/directie/managers

De VAR video assistent heeft op de recentelijk gehouden wereldkampioenschappen beslissende invloed gekregen. Moderne revolutie in het voetbal. En revolutie kan geen revolutie zijn als er geen weerstand tegen was. Al helemaal niet in de doorgaans zo conservatieve voetbalwereld. Vanzelfsprekend was de aanwezigheid van VAR niet. Niet alleen omdat elke verandering in het voetbal tot […]

UA-39505741-1