Interceptie en loopbaanontwikkeling, koersbepaling en ontwikkeling van de persoonlijke carrière

Werknemers denken vaak: ik zit hier nog best lekker, waarom zou ik!!?” Maar als je velen om je heen hebt zien vertrekken, waarom zou jij dan op een dag niet toe zijn aan een volgende stap?” De economie groeit, de markt is beweging, kansen doen zich voor. Verandering van baan vergt echter grote zorgvuldigheid. Het is dan ook in ieders belang  om in een zo vroeg mogelijk stadium voorbereidende acties te ondernemen. Het programma Interceptie en Loopbaanstrategie is speciaal ontwikkeld om de carrière in een zo positief mogelijke richting verder te ontwikkelen !  

Na een aantal jaren van succesvol en plezierig werken zou u zichzelf kunnen afvragen of uw huidige werkzaamheden ook in de toekomst nog wel bevredigend voor u zullen zijn. Misschien dat u om andere redenen op het punt staat om een nieuwe invulling te geven aan uw werkzaamheden, bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in visies met uw werkgever, veranderingen bij uzelf, wijzigingen betreffende de functie-eisen of een (aanstaande) her-organisatie.

Wat de aanleiding ook moge zijn, u zoekt een nieuwe inspirerende toekomst,  waarin u voor uzelf bekende, maar wellicht ook ontgonnen kwaliteiten en kansen, wilt aanboren.

Het door Adsom ontwikkelde programma “Loopbaanstrategie” helpt u uw ambities realiseren.

Failliet en groeiZowel vanuit de werkgever alsook de werknemer zijn er tendensen aanwezig om de beslissing, iets aan een onbevredigende arbeidsrelatie te doen, uit te stellen. Hierdoor treedt er onnodige schade op aan uw carrière, de organisatie van de werkgever en blijven stresserende factoren in de werksituatie aanwezig.

In het belang van zowel de werknemer als werkgever is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium actie te ondernemen. Het programma Interceptie en Loopbaanstrategie is speciaal ontwikkeld om uw carriere in een zo positief mogelijke richting verder te ontwikkelen!

Tags:

UA-39505741-1