Bijeenkomst werkgelegenheid in de afvalsector

Bijeenkomst  werkgelegenheid in de afvalsector. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Gemeenten staan in dit verband voor een tweetal uitdagingen.
1.
Uitvoering geven aan het sociaal akkoord *) . Met gerichte stimuleringsmaatregelen voor jongeren en ouderen en een sectorale aanpak wordt ingezet op werkgelegenheid.
Voor de afvalsector is het sectorplan AMBOR tot stand gekomen waar uw gemeente in dit kader van kan profiteren.

 

2.
Uitvoering geven aan het programma “Van afval naar Grondstof”(VANG). De doelstelling voor 100 kg per inwoner restafval of 75 % hergebruik in 2020 kan ook in uw gemeente gerealiseerd worden en geeft dit de gewenste impuls aan de circulaire economie.

I.s.m.   milieu- , arbeids- en financieel bedrijfskundige specialisten zal aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden getoond worden om de VANG doelstelling in 2020 te halen. Intensief inzamelen, zowel voor laagbouw als voor hoogbouw wordt een reële optie. U kunt bij uw beleidskeuzes voor afvalbeheer dan rekening houden met het creëren van extra banen. De vuilnisman komt weer terug in het straatbeeld maar dan wel met een beter imago!
Om deze discussie inhoudelijk extra te voeden nodigen wij uw collegae wethouders uit van alle Brabantse gemeenten, zowel de portefeuillehouders voor werkgelegenheid als voor milieu(afvalbeheer).
Programma:
 12.00 uur. Inloop en lunch.
 Welkom en inleiding op de uitdagingen vanuit het Sociaal Akkoord.
 12.45 uur. Presentatie: kansen voor werkgelegenheid in de afvalsector op weg naar 2020.
 13.30 uur. Discussie, wat kan uw gemeente hiermee ?
 14.00 uur. Einde programma.
Locatie: Adsom, Bruistensingel 226, 5232 AD ‘s-Hertogenbosch
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

.

*) Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

UA-39505741-1