Search results: organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling: Gedragsverandering, talentontwikkeling en veranderslimheid

Geplande organisatie verandering gaat uit van het scheppen van economische meerwaarde via formele structuren en systemen. Organisatieontwikkeling integreert de belangen en behoeften van individuen met de collectieve belangen van de organisatie. Organisatieontwikkeling richt zich ondermeer op het inzichtelijk maken van (on)bewust handelen van mensen, het ontwikkelen van gedrag, van talent en  vaardigheden. Veranderingen in organisaties […]

Strategie en Ontwikkeling voor de Organisatie: Balanced Scorecard

Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen […]

Interceptie en loopbaanontwikkeling, koersbepaling en ontwikkeling van de persoonlijke carrière

Werknemers denken vaak: ik zit hier nog best lekker, waarom zou ik!!?” Maar als je velen om je heen hebt zien vertrekken, waarom zou jij dan op een dag niet toe zijn aan een volgende stap?” De economie groeit, de markt is beweging, kansen doen zich voor. Verandering van baan vergt echter grote zorgvuldigheid. Het […]

Adsom reikt gemeenten helpende hand bij 3D-reorganisaties

Gemeenten zijn druk bezig met drie belangrijke reorganisaties in het sociale  domein. Het gaat om ingewikkelde projecten, waarbij gemakkelijk wat mis kan gaan. Adsom biedt  gemeenten de helpende hand. Daartoe kondigen we vandaag de oprichting aan van onze nieuwe Taskforce Openbaar Bestuur. Met deze Task Force wil Adsom de gemeenten ondersteunen bij die  veranderprocessen hetgeen […]

Adsom ondersteunt en begeleidt professionals en organisaties in de zakelijke-, industriële en publieke sector

Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De expertise omvat verschillende domeinen. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste veranderingsprocessen. Strategie ontwikkeling, Scenarioplanning en Uitvoering  De meest fundamentele activiteit van een organisatie en van iedere professional als het gaat om voorbereiding op de toekomst. Door ondernemerschap, […]

Voor iedere organisatie die geld wil besparen heeft verzuimbeleid een hoge prioriteit.

VERZUIMBELEID en MANAGEMENT Een gedegen verzuimbeleid c.q. verzuimmanagement is voor iedere organisatie die geld wil besparen een must.   Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 en met terugwerkende kracht tot 01 januari 2012 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (Wet BeZaVa) in werking getreden. Het wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Doel van de […]

Free Record Shop officieel failliet!Hoe anticipieer jij op toekomstige ontwikkelingen???

Zoals velen in de entertainment- en muziek industrie heeft klaarblijkelijk ook FRS onvoldoende veranderings-vermogen gehad anticiperende op toekomstige ontwikkelingen door o.a. in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en gedragingen. Gezien de sterk veranderende markt omstandigheden en mede daardoor sterk onder druk staande bedrijfsresultaten staan steeds meer organisaties voor het vraagstuk hoe het resultaat op […]

Mee veranderen met ontwikkelingen, waarde creëren, hoe doe je dat, waar te beginnen, in welke richting?

De wereld verandert in hoog tempo. Voor organisaties is het essentieel mee te veranderen. Maar hoe doe je dat? Waar moet je beginnen? En hoe weet je welke richting de juiste is? En, wat zijn de investeringen dan wel mogelijkheden daartoe? De banken staan immers niet te springen terwijl ondernemend MKB graag vooruit wil!!! Verduurzaming […]

Na de interventie door de interim-manager kan de organisatie weer op eigen kracht verder op het nieuwe of hogere evolutionaire pad

Succesvolle moderne organisaties maken gebruik van de motivatie en intelligentie van het individu (‘zelfsturing’) en de kracht van onderlinge afstemming op basis van het gemeenschappelijk doel (‘zelforganisatie’). Daardoor hebben deze organisaties veel minder managers nodig. Toch is in sommige situaties de inzet van een interim-manager zinvol of noodzakelijk. De ontwikkeling van moderne organisaties is een […]

Mobiliteit om toekomstige individuele carrière – en organisatie doelstellingen te behalen.

Er zijn tal van ontwikkelingen die vele uitdaging en vraagstukken met zich meebrengen. Veranderingen worden ingegeven door invloeden van binnenuit en/of van buitenaf. De dynamiek om zich daarop aan te passen zijn van betekenis.En of het nu gaat om reorganisaties en herstructurering, de herverdeling van werk dan wel herformulering van kerntaken, het vraagt aan organisaties […]

UA-39505741-1