Search results: organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling: Gedragsverandering, talentontwikkeling en veranderslimheid

Geplande organisatie verandering gaat uit van het scheppen van economische meerwaarde via formele structuren en systemen. Organisatieontwikkeling integreert de belangen en behoeften van individuen met de collectieve belangen van de organisatie. Organisatieontwikkeling richt zich ondermeer op het inzichtelijk maken van (on)bewust handelen van mensen, het ontwikkelen van gedrag, van talent en  vaardigheden. Veranderingen in organisaties […]

Winnen aan betekenis in de veranderende wereld van werken en ondernemen. Dat vraagt wendbaarheid, inzicht en kennis. Samen met u uw toekomst vormgeven! Strategische koersbepaling, scenario planning gericht op organisatie-, management-, team- en persoonlijke groei & ontwikkeling! Adsom helpt uw ambitie realiseren!!!

Strategie en Ontwikkeling voor de Organisatie: Balanced Scorecard

Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), afnemersperspectief (klanten), interne processen […]

PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING

Recentelijk vertelde één van onze cursisten die op sollicitatiebezoek was geweest dat zijn  persoonlijke kwaliteiten werden gemeten aan de hand van de zogenaamde Big-Five dimensies. Voor zover  de methode u niet bekend voorkomt, hierbij een korte uitleg. Bij dit model worden mensen niet ingedeeld in hokjes of types zoals dat in commerciële testen wel gebeurt, […]

Regie over je toekomst: loopbaanontwikkeling, koersbepaling en ontwikkeling van de persoonlijke carrière

Werknemers denken vaak: “ik zit hier nog best lekker, waarom zou ik?”  Toch bekruipt bij velen de gedachte wat een volgende stap zou kunnen zijn en waar dat te realiseren?” De economie groeit, de markt is beweging, kansen doen zich voor. Verandering van baan vergt echter grote zorgvuldigheid. Het is dan ook in ieders belang  om […]

Ambities, Replacement door vergrijzing, Outplacement, Loopbaanontwikkeling, Bedrijfsopvolging

Het ontwikkelen van talent, vaardigheden en functioneel gedrag t.b.v. verbeterde inzetbaarheid en performance wordt steeds meer gezien als een beleidsinstrument binnen organisaties. Ook de werknemers echter heeft hierin de eigen verantwoordelijkheid. Professionele begeleiding helpt om te groeien, zowel intern als extern om vervolgens met hernieuwde kracht van start gaan in nieuwe rollen. Adsom biedt medewerkers […]

Adsom reikt gemeenten helpende hand bij 3D-reorganisaties

Gemeenten zijn druk bezig met drie belangrijke reorganisaties in het sociale  domein. Het gaat om ingewikkelde projecten, waarbij gemakkelijk wat mis kan gaan. Adsom biedt  gemeenten de helpende hand. Daartoe kondigen we vandaag de oprichting aan van onze nieuwe Taskforce Openbaar Bestuur. Met deze Task Force wil Adsom de gemeenten ondersteunen bij die  veranderprocessen hetgeen […]

Adsom ondersteunt en begeleidt professionals en organisaties in de zakelijke-, industriële en publieke sector

Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau. De expertise omvat verschillende domeinen. De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste veranderingsprocessen. Strategie ontwikkeling, Scenarioplanning en Uitvoering  De meest fundamentele activiteit van een organisatie en van iedere professional als het gaat om voorbereiding op de toekomst. Door ondernemerschap, […]

Voor iedere organisatie die geld wil besparen heeft verzuimbeleid een hoge prioriteit.

VERZUIMBELEID en MANAGEMENT Een gedegen verzuimbeleid c.q. verzuimmanagement is voor iedere organisatie die geld wil besparen een must.   Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 en met terugwerkende kracht tot 01 januari 2012 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (Wet BeZaVa) in werking getreden. Het wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Doel van de […]

Free Record Shop officieel failliet!Hoe anticipieer jij op toekomstige ontwikkelingen???

Zoals velen in de entertainment- en muziek industrie heeft klaarblijkelijk ook FRS onvoldoende veranderings-vermogen gehad anticiperende op toekomstige ontwikkelingen door o.a. in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en gedragingen. Gezien de sterk veranderende markt omstandigheden en mede daardoor sterk onder druk staande bedrijfsresultaten staan steeds meer organisaties voor het vraagstuk hoe het resultaat op […]

UA-39505741-1